ประกาศใหม่ล่าสุด

ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส 8004000 อาคารพาณิชย์ โครงการโชคธานีพลาซ่า - DDproperty.com
รหัส: 878501
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงใหม่-ฝาง
เวียง, ฝาง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
2,310,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส PC003818 อาคารพาณิชย์ ไม่ปรากฎเลขที่ - DDproperty.com
รหัส: 878387
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงดาว-ฝาง
เชียงดาว, เชียงดาว, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
330,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส PC007432 อาคารพาณิชย์ ไม่ปรากฎเลขทะเบียน - DDproperty.com
รหัส: 878402
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงดาว-ฝาง
เชียงดาว, เชียงดาว, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
330,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส 8001930 อาคารพาณิชย์ โครงการตลาดธารเกษตร - DDproperty.com
รหัส: 878411
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงใหม่-ฮอด
มะขามหลวง, สันป่าตอง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
1,650,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส PN008858 อาคารพาณิชย์ ไม่ปรากฎเลขที่ - DDproperty.com
รหัส: 878429
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงใหม่-ฝาง
แม่สูน, ฝาง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
825,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส PC007591 อาคารพาณิชย์ ไม่ปรากฎเลขที่บ้าน - DDproperty.com
รหัส: 878420
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
สายสันกำแพง - อนหลวย
ทรายมูล, สันกำแพง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
660,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส 8014648 อาคารพาณิชย์ 263/2 - DDproperty.com
รหัส: 878417
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงใหม่-ฮอด(ทล.108)
หางดง, หางดง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
3,630,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส C0051642 อาคารพาณิชย์ ไม่ปรากฎเลขที่ - DDproperty.com
รหัส: 878447
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
หางดง-ท่าขี้เหล็ก
ขุนคง, หางดง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
2,310,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส 8000396 อาคารพาณิชย์  - DDproperty.com
รหัส: 878435
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงใหม่-ฝาง
สันทราย, ฝาง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
515,000
(สอบถามราคา)
 
ประกาศพรีเมี่ยม
รหัส PN008577 อาคารพาณิชย์ 204/26 โครงการหางดงพลาซ่า - DDproperty.com
รหัส: 878432
ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ (ขายขาด)
เชียงใหม่-ฮอด
หางดง, หางดง, เชียงใหม่
ลงประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2557
2,904,000
(สอบถามราคา)
 
  19 เม.ย.
23 เม.ย.
Bitec
10.00 - 21.00
  19 เม.ย.
27 เม.ย.
QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)
11.00 - 21.00
  23 เม.ย.
24 เม.ย.
Marina Bay Sands Expo & Convention Centre
10.00 - 17.00