ประกาศใหม่ล่าสุด

ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942592
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,760,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 95 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 780 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942583
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,760,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 43 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 972 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942580
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,320,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 47 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 988 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942577
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,540,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 83 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,132 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942574
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,100,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 47 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 988 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942571
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,210,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 2 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 808 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942568
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
770,000
(บาท)
ที่ดิน : 81 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 324 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942562
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
ต้นธงชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,980,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,040 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942559
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
ปงแสนทอง, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,760,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 39 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 956 ตารางเมตร
1
ประกาศพรีเมี่ยม
บ้าน - อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1942556
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2558
1,045,000
(บาท)
ที่ดิน : 52 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 208 ตารางเมตร
1
  23 เม.ย.
29 เม.ย.
เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น1
  28 เม.ย.
03 พ.ค.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
11.00 - 21.00
  07 พ.ค.
10 พ.ค.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
10:30 - 20:00