ประกาศใหม่ล่าสุด

ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว - ลำปาง เมืองลำปาง	ID: 02-88-06528 - DDproperty.com
รหัส: 1208669
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมืองลำปาง (ทล.11)329/3
พระบาท, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
1,659,000
(บาท)
ที่ดิน : 98 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 392 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านพรรณี เฟส 1 ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-06088 - DDproperty.com
รหัส: 1208900
บ้านเดี่ยว
5 วรรณวิมล256/56
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
1,821,000
(บาท)
ที่ดิน : 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยตึกชั้่นเดียว บ้านพรรณี เฟส 1 ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-05791 - DDproperty.com
รหัส: 1209152
บ้านเดี่ยว
2 เบญจรัตน์
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
1,607,000
(บาท)
ที่ดิน : 98 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 392 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยตึกชั้่นเดียว จิตต์อารีวิลล์ 2 ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-05756 - DDproperty.com
รหัส: 1209161
บ้านเดี่ยว
นครสวรรค์ - เชียงราย(ทล.1)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
1,073,000
(บาท)
ที่ดิน : 75 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านพรรณี ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-06164 - DDproperty.com
รหัส: 1209377
บ้านเดี่ยว
นครสววรค์ - เชียงราย (ทล.1)256/67
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
2,013,000
(บาท)
ที่ดิน : 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น - ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-04183 - DDproperty.com
รหัส: 1209608
บ้านเดี่ยว
เชียงราย - นครสวรรค์ (ทล.1)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
1,796,000
(บาท)
ที่ดิน : 11 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 18,836 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว และทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว - ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-00937 - DDproperty.com
รหัส: 1210289
บ้านเดี่ยว
ชุมชนสันติภาพ
พระบาท, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
1,500,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 2,404 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 หลัง จิตต์อารีวิลล์ 2 ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-05789 - DDproperty.com
รหัส: 1210370
บ้านเดี่ยว
15301/60
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
2,523,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 59 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 636 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว - ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-04956 - DDproperty.com
รหัส: 1210835
บ้านเดี่ยว
สายบ้านกล้วยกลาง (ส่วนที่1) , ถนนเลียบคลองชลประทาน (ทล.4042) กม.1+260 (ส่วนที่2,3)
กล้วยแพะ, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
1,124,000
(บาท)
ที่ดิน : 4 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 7,964 ตารางเมตร
ขายบ้านติดถนน 4 เลน ลำปาง - DDproperty.com
รหัส: 1194872
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
วชิราวุธดำเนิน
พระบาท, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2557
6,300,000
(บาท)
ที่ดิน : 3 งาน
พื้นที่ใช้สอย : 450 ตารางเมตร
3
3
  19 เม.ย.
27 เม.ย.
QSNCC (ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์)
11.00 - 21.00
  29 เม.ย.
04 พ.ค.
IMPACT เมืองทองธานี
11.00 - 21.00
  02 พ.ค.
04 พ.ค.
IMPACT เมืองทองธานี
10:00-20:00