ประกาศใหม่ล่าสุด

ประกาศพรีเมี่ยม
26366-0001 ขายบ้าน พิชัย เมือง ราคา 2,090,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344692
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
-
ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
2,090,000
(บาท)
ที่ดิน : 93 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
25377-0001 ขายบ้าน ถนน เลียบคลองชลประทานแม่วังฝั่งซ้าย พิชัย เมือง ราคา 1,320,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344698
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
เลียบคลองชลประทานแม่วังฝั่งซ้าย
ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
1,320,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 30 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
25139-0001 ขายบ้าน พิชัย เมือง ราคา 4,620,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344704
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
-
ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
4,620,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
27232-0001 ขายบ้าน ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ปงแสนทอง เมือง ราคา 1,320,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344656
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
เชียงใหม่-ลำปาง
ปงแสนทอง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
1,320,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 65 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
24261-0001 ขายบ้าน พิชัย เมือง ราคา 2,090,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344734
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
2,090,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 43 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
23671-0001 ขายบ้าน พิชัย เมือง ราคา 2,200,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344740
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
-
ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
2,200,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 95 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
23387-0001 ขายบ้าน ต้นธงชัย เมือง ราคา 1,980,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344743
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
-
ต้นธงชัย, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
1,980,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 41 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
23327-0001 ขายบ้าน พิชัย เมือง ราคา 1,870,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344746
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
-
ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
1,870,000
(บาท)
ที่ดิน : 3 งาน 13 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
24764-0001 ขายบ้าน ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ปงแสนทอง เมือง ราคา 2,090,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344713
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
เชียงใหม่-ลำปาง
ปงแสนทอง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
2,090,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 39 ตารางวา
 
ประกาศพรีเมี่ยม
24517-0001 ขายอื่นๆ  (ที่ดิน+สปส) ถนน นครสวรรค์- เชียงราย บ้านเสด็จ เมือง ราคา 14,300,000 บาท - DDproperty.com
รหัส: 1344716
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
นครสวรรค์- เชียงราย
บ้านเสด็จ, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 16 ธันวาคม 2557
14,300,000
(บาท)
ที่ดิน : 10 ไร่ 33 ตารางวา