ประกาศใหม่ล่าสุด

ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ทวีสุขริมธาร ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-03898 - DDproperty.com
รหัส: 1207472
บ้านเดี่ยว
วัดม่อนเขาแก้ว
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557
1,730,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 2,036 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านปงใต้ ลำปาง ห้างฉัตร 	ID: 02-88-04922 - DDproperty.com
รหัส: 1205624
บ้านเดี่ยว
เกาะคา - ห้างฉัตร (ทล.1034)142
ปงยางคก, ห้างฉัตร, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
1,251,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ทวีสุขริมธาร ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-04029 - DDproperty.com
รหัส: 1206638
บ้านเดี่ยว
พหลโยธิน (ทล.1) กม713+150
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
1,100,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 84 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 736 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ลำปาง 	ID: 02-88-06182 - DDproperty.com
รหัส: 1194338
บ้านเดี่ยว
ศรีอ้วน - เกาะคา
น้ำโจ้, แม่ทะ, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
978,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว - ลำปาง เมืองลำปาง	ID: 02-88-06528 - DDproperty.com
รหัส: 1208669
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมืองลำปาง (ทล.11)329/3
พระบาท, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
1,659,000
(บาท)
ที่ดิน : 98 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 392 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น  ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-06135 - DDproperty.com
รหัส: 1200215
บ้านเดี่ยว
เลี่ยงเมืองลำปาง (ทล.11)
พระบาท, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
728,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน
พื้นที่ใช้สอย : 400 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น  ลำปาง แม่ทะ 	ID: 02-88-06411 - DDproperty.com
รหัส: 1200209
บ้านเดี่ยว
สายหนามปู่ย่า - ป่าตัน (ลป.1003) กม.14
ป่าตัน, แม่ทะ, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
2,188,000
(บาท)
ที่ดิน : 3 งาน 66 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,464 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยตึกชั้่นเดียว จิตต์อารีวิลล์ 2 ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-05756 - DDproperty.com
รหัส: 1209161
บ้านเดี่ยว
นครสวรรค์ - เชียงราย(ทล.1)
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
1,059,000
(บาท)
ที่ดิน : 75 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 300 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านพรรณี เฟส 1 ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-06088 - DDproperty.com
รหัส: 1208900
บ้านเดี่ยว
5 วรรณวิมล256/56
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
1,821,000
(บาท)
ที่ดิน : 60 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 240 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยตึกชั้่นเดียว บ้านพรรณี เฟส 1 ลำปาง เมืองลำปาง 	ID: 02-88-05791 - DDproperty.com
รหัส: 1209152
บ้านเดี่ยว
2 เบญจรัตน์
พิชัย, เมืองลำปาง, ลำปาง
ลงประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2557
1,589,000
(บาท)
ที่ดิน : 98 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 392 ตารางเมตร