ประกาศ Exclusive (อสังหาฯ แนะนำ)

สนใจลงโฆษณา โทร. 02-352-4888
exclusive-listing-ads

ประกาศใหม่ล่าสุด

ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.เชียงราย(อ.แม่สรวย)	ID: 02-88-06379 - DDproperty.com
รหัส: 1195736
บ้านเดี่ยว
บ้านสันขี้เหล็ก110
ป่าแดด, แม่สรวย, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
2,955,000
(บาท)
ที่ดิน : 5 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 9,576 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว - เชียงราย เวียงชัย 	ID: 02-88-04915ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว - เชียงราย เวียงชัย 	ID: 02-88-04915 - DDproperty.com
รหัส: 1207778
บ้านเดี่ยว
สายห้าแยกพ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย (ทล.1232)
เวียงเหนือ, เวียงชัย, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
2,742,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 58 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 632 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว - เชียงราย เวียงชัย 	ID: 02-88-06047 - DDproperty.com
รหัส: 1206752
บ้านเดี่ยว
สายบ้านห้วยสัก - บ้านดอน (ทล.1306)
ดอนศิลา, เวียงชัย, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
460,000
(บาท)
ที่ดิน : 48 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 192 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านสวย อ.เมือง วิวสวยน้ำไม่ท่วมอยู่ในชุมชน - DDproperty.com
รหัส: 1453000
บ้านเดี่ยว (ขายขาด)
รอบเวียง, เมืองเชียงราย, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
3,800,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 59 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 16,000 ตารางเมตร
3
2
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.เชียงราย(อ.เวียงชัย)	ID: 02-88-06155 - DDproperty.com
รหัส: 1195724
บ้านเดี่ยว
สายบ้านเหล่า-ดงมหาวัน
ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
707,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 งาน 16 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 464 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว เชียงราย เมืองเชียงราย 	ID: 02-88-06142 - DDproperty.com
รหัส: 1209218
บ้านเดี่ยว
สายบ้านร่องขุ่น - บ้านป่าไผ่113
บัวสลี, แม่ลาว, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
7,934,000
(บาท)
ที่ดิน : 4 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 7,720 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.เชียงราย(อ.ป่าแดด) ID: 02-88-06255 - DDproperty.com
รหัส: 1195649
บ้านเดี่ยว
สายพาน - ป่าแดด - ห้วยงิ้ว (ทล.1126)129
ป่าแงะ, ป่าแดด, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
459,000
(บาท)
ที่ดิน : 71 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 284 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.เชียงราย อ.พาน	ID: 02-88-06342 - DDproperty.com
รหัส: 1191809
บ้านเดี่ยว
สายบ้านสันกอง - อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
แม่เย็น, พาน, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
1,410,000
(บาท)
ที่ดิน : 1 ไร่ 74 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,896 ตารางเมตร
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.เชียงราย(อ.เมือง) ID: 02-88-06296 - DDproperty.com
รหัส: 1195640
บ้านเดี่ยว
สายบ้านจำบอน - บ้านโละป่าตุ้ม - บ้านโป่งช้าง (ชร.4024)111
ดอยลาน, เมืองเชียงราย, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
7,384,000
(บาท)
ที่ดิน : 7 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 11,844 ตารางเมตร
ไม่มี
ประกาศพรีเมี่ยม
ขายบ้านพักอาศัยชั้นเดียว - เชียงราย พาน 	ID: 02-88-06338 - DDproperty.com
รหัส: 1207361
บ้านเดี่ยว
สายบ้านทุ่ง - บ้านร้องหลอด (ชร.1030)174
หัวง้ม, พาน, เชียงราย
ลงประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2557
1,571,000
(บาท)
ที่ดิน : 2 งาน 63 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย : 1,052 ตารางเมตร
ไม่มี
  15 ต.ค.
26 ต.ค.
  19 ต.ค.
23 ต.ค.
ไบเทค
10:00-21:00
  30 ต.ค.
02 พ.ย.
ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์
10:00-20:00