กาญจนบุรี

กาญจนบุรีคือดินแดนแห่งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่า พรรณไม้ โถงถ้ำ น้ำตก และประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลายของผู้คนหลากเชื้อชาติ เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แต่มีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างเบาบาง โดยมีแม่น้ำสายหลักไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลองที่ตัวเมืองกาญจนบุรี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขาสูง มีทั้งป่าดงดิบและป่าโปรง จึงเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และยังมีชายแดนติดกับพม่า

จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า ทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี และเชื้อชาติ รวมถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ด้วยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกอยู่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี การเดินทางสามารถเดินทางโดย รถยนตร์ส่วนตัว รถประจำทาง และรถไฟซึ่งมีรอบทุกวันวันละสองเที่ยว

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี คือ ที่ดิน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมือง บริเวณถนนแสงชูโต มีราคาสูงสุดอยู่ที่ 60,000 บาท/ตร.วา เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักในการเ...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด กาญจนบุรี

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ กาญจนบุรี

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน กาญจนบุรี

บ้านสร้างเอง 48 ตารางวา ตะคร้ำเอน - กาญจนบุรี, กาญจนบุรี

บ้านสร้างเอง 48 ตารางวา ตะคร้ำเอน - กาญจนบุรี, กาญจนบุรี

ตะคร้ำเอน, ท่ามะกา, กาญจนบุรี

192 ตร.ม.

฿1,200,000

ที่ดินท่ามะกา กาญจนบุรี, กาญจนบุรี

ที่ดินท่ามะกา กาญจนบุรี, กาญจนบุรี

อุโลกสี่หมื่น, ท่ามะกา, กาญจนบุรี

฿3,000,000

อุดมพรทาวน์ ถนนสายท่าเรือ, กาญจนบุรี

อุดมพรทาวน์ ถนนสายท่าเรือ, กาญจนบุรี

87 , 89 ซอยพระแท่น 7(สินทอง), ตะคร้ำเอน, ท่ามะกา, กาญจนบุรี

70 ตร.ม.

฿992,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ กาญจนบุรี