กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงทางเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง ถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน้ำแช่ขัง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นในบริเวณอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งพื้นที่มากกว่าครึ่งใช้ทำการเกษตร มีการปลูกข้าว ไม้สวนยืนต้น และการทำปศุสัตว์ โดยอุตสหกรรมส่วนใหญ่เป็นการทำอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร การเดินทางเข้าออกจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น สามารถเดินทางได้โดยทางรถยนต์, รถรประจำทาง ซึ่งมีรอบทุกวัน วันละหลายรอบ ส่วนทางรถไฟนั้นยังไม่มีรอบการเดินทางที่ถึงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยตรง ต้องเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟขอนแก่น แล้วต่อรถประจำทางเข้ากาฬสินธุ์

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยราคาที่ดินที่มีราคาสูงสุด คือ บริเวณติดถนนกาฬสินธุ์ ในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งมีราคาสูงถึง 33,550 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

จังหวัดกาฬสินธุ์มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงมากมายหลายรูปแบบ ทั้งในด้านของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี เช่น วัดต่างๆอย่างวัดศรีบุญเรือง, วัดพุทธนิมิตภูค่าว, วัดโพธิ์ชัยเสมารา...

(อ่านเพิ่มเติม)
กาฬสินธุ์

ในจังหวัด กาฬสินธุ์

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญ กาฬสินธุ์

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน กาฬสินธุ์

หนองไฮบ้านสวยกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์

หนองไฮบ้านสวยกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์

528 ปัทมานนท์, หลุบ, เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์

122 ตร.ม.

฿1,850,000

ขายอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น, กาฬสินธุ์

ขายอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น, กาฬสินธุ์

ร่องคำ, ร่องคำ, กาฬสินธุ์

300 ตร.ม.

฿6,900,000

ลานคอนกรีต เนื้อที่ 12.5 ไร่ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์, กาฬสินธุ์

ลานคอนกรีต เนื้อที่ 12.5 ไร่ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์, กาฬสินธุ์

สมเด็จ - สกลนคร, สมเด็จ, สมเด็จ, กาฬสินธุ์

600 ตร.ม.

฿12,500,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ กาฬสินธุ์