กำแพงเพชร

กำแพงเพชร เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ธรรมชาติป่าเขา และน้ำตก สภาพภูมิประเทศมีแม่น้ำไหลผ่านจากเหนือจรดใต้ ทางตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีการทำการเกษตรมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัด อาชีพของประชากรส่วนใหญ่จึงเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกร การเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร ได้แก่ การทำนาและการปลูกกล้วยไข่ ซึ่งถือเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัด ส่วนทางตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอุดมด้วยธรรมชาติ จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมาย กำแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรปานกลาง โดยอาศัยอยู่หนาแน่นในบริเวณอำเภอเมืองฯ จากการที่กำแพงเพชรมีการทำเกษตรกรรมที่โดดเด่น อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จึงทำให้มีผู้คนเดินทางเข้าออกจังหวัดกำแพงเพชรตลอดทั้งปี สามารถเดินทางเข้าสู้จังหวัดได้โดยทั้งทางรถยนต์ หรือทางรถประจำทางซึ่งมีทุกวัน วันละหลายเที่ยว

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชร คือ ที่ดินและบ้านเดี่ยว โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยที่ดินที่มีราคาสูดสุด คือ บริเวณถนนบำรุงราษฎร์ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งมีราคาสูงถึง 35,000 บาท/ตร.วา จากราคาประเมินที่ดินล่าสุด

ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองแห่งป...

(อ่านเพิ่มเติม)

ในจังหวัด กำแพงเพชร

จังหวัดที่น่าสนใจ
จังหวัดอื่น ๆ

อสังหาริมทรัพย์ที่ประกาศขายล่าสุดใน กำแพงเพชร

ขายที่ดินถูกแถว เซนทรัลวิลเลจ

ขายที่ดินถูกแถว เซนทรัลวิลเลจ

คุณวันเฉลิม สบู่หอม สรรพวุธ

฿12,000,000

อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่อยู่ระหว่างประกาศขายที่ กำแพงเพชร