18 ผลการค้นหา ประกาศขายคอนโด ที่บ้าน สิริฤดี คอนโดมิเนียม สร้างการแจ้งเตือน.

1
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿15,600,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿181,395 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿17,500,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿196,629 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 วัน
Viewed
 • ฿22,000,000
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿157,143 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
4 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿195,122 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
4 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿22,000,000
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿157,143 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
4 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,500,000
 • 2 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿194,118 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
6 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,500,000
 • 2 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿194,118 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿191,011 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿191,011 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿13,200,000
 • 1 1
 • 61 ตร.ม.
 • ฿216,393 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿13,200,000
 • 1 1
 • 61 ตร.ม.
 • ฿216,393 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿18,200,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿211,628 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿191,011 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿191,011 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 สัปดาห์
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿22,000,000
 • 3 3
 • 85 ตร.ม.
 • ฿258,824 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
6 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿23,000,000
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿164,286 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
6 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿15,000,000
 • 2 2
 • 85 ตร.ม.
 • ฿176,471 / ตารางเมตร
 • 6 นาที (450 ม.) ถึง E2 BTS เพลินจิต
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »