26 ผลการค้นหา ประกาศขายคอนโด ที่บ้าน สิริฤดี คอนโดมิเนียม สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿16,000,000
 • 86 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿17,500,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿196,629 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿23,000,000
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿164,286 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿21,000,000
 • 3 4
 • 140 ตร.ม.
 • ฿150,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿186,047 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿15,800,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿177,528 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿15,600,000
 • 2 2
 • 88 ตร.ม.
 • ฿177,273 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿15,500,000
 • 2 2
 • 87 ตร.ม.
 • ฿178,161 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
4 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿16,000,000
 • 2 2
 • 82 ตร.ม.
 • ฿195,122 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
5 วัน
Viewed
 • ฿22,000,000
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿157,143 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
5 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿24,000,000
 • 3 3
 • 151 ตร.ม.
 • ฿158,940 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
6 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿24,000,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿160,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
6 วัน
องค์กร Viewed

เพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿22,900,000
 • 3 3
 • 141 ตร.ม.
 • ฿162,411 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿191,011 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿17,000,000
 • 2 2
 • 89 ตร.ม.
 • ฿191,011 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿22,000,000
 • 3 3
 • 145 ตร.ม.
 • ฿151,724 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์