192 ผลการค้นหา ประกาศขายคอนโด ที่ LAVIQ Sukhumvit 57 : ลาวิค สุขุมวิท 57 สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,200,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿242,857 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,300,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿256,818 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,500,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿238,636 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,000,000
 • 1 1
 • 46 ตร.ม.
 • ฿239,130 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,100,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿206,818 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,500,000
 • 2 2
 • 78 ตร.ม.
 • ฿237,179 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿21,400,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿248,837 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,150,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿203,333 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿9,980,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿237,619 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,880,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿259,048 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿18,570,000
 • 2 2
 • 78 ตร.ม.
 • ฿238,077 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿21,650,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿251,744 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

33/2 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿22,400,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿260,465 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,200,000
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿248,780 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,465,832
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿272,996 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿10,330,000
 • 1 1
 • 42 ตร.ม.
 • ฿245,952 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,000,000
 • 1 1
 • 44 ตร.ม.
 • ฿250,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿20,091,763
 • 2 2
 • 79 ตร.ม.
 • ฿254,326 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿21,696,448
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿252,284 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿31,814,253
 • 3 2
 • 119 ตร.ม.
 • ฿267,347 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน