367 ผลการค้นหา ประกาศขายคอนโด ที่ Life One Wireless : ไลฟ์ วัน วิทยุ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿12,150,000
 • 2 2
 • 63 ตร.ม.
 • ฿192,857 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿4,900,000
 • 1 1
 • 20 ตร.ม.
 • ฿245,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,400,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿192,857 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿3,990,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿166,250 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 1 1
 • 25 ตร.ม.
 • ฿180,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿9,800,000
 • 2 2
 • 63 ตร.ม.
 • ฿155,556 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,800,000
 • 2 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿151,111 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,800,000
 • 1 1
 • 38 ตร.ม.
 • ฿152,632 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,900,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿140,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,100,000
 • สตูดิโอ
 • 28 ตร.ม.
 • ฿146,429 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,200,000
 • สตูดิโอ
 • 28 ตร.ม.
 • ฿185,714 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,645,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿218,429 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿4,950,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿176,786 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿19,500
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿812 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿6,800,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿194,286 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿8,500,000
 • 1 1
 • 45 ตร.ม.
 • ฿188,889 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿4,750,000
 • สตูดิโอ
 • 28 ตร.ม.
 • ฿169,643 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿6,300,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿180,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿22,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿629 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน
องค์กร Viewed

. ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพ

 • ฿6,470,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿184,857 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
1 วัน