65 ผลการค้นหา ประกาศขายคอนโด ที่ RAIN ชะอำ หัวหิน สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿2,350,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿58,750 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,350,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿58,750 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿2,590,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿64,750 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,350,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿58,750 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,350,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿58,750 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,580,000
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿63,704 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,610,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿65,250 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
4 วัน
องค์กร Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿2,980,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿74,500 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน
องค์กร Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿2,590,000
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿63,951 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน
องค์กร Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿57,500 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน
องค์กร Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿2,500,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿62,500 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
5 วัน
องค์กร Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿2,550,000
 • 1 1
 • 41 ตร.ม.
 • ฿62,044 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿4,175,980
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿107,076 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿4,175,980
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿107,076 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿4,175,980
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿107,076 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿4,175,980
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿107,076 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿4,175,980
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿107,076 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์
Viewed

Petchkasem เพชรเกษม, ชะอำ, ชะอำ, เพชรบุรี

 • ฿4,175,980
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿107,076 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
1 สัปดาห์