225 ผลการค้นหา ประกาศขายคอนโด ที่ Siamese Exclusive - สุขุมวิท 31 สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿13,950,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿198,435 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
13 วินาที
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,900,000
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿165,556 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿11,500,001
 • 1 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿214,552 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿46,100,000
 • 3 5
 • 205 ตร.ม.
 • ฿224,878 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿16,640,000
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿184,889 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿12,700,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿181,429 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
14 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿43,250,000
 • 3 3
 • 206 ตร.ม.
 • ฿210,237 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
18 ชั่วโมง
Viewed
 • ฿7,830,000
 • 1 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿165,294 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿12,290,000
 • 2 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿175,571 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
18 ชั่วโมง
Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿46,000,000
 • 3 4
 • 184 ตร.ม.
 • ฿250,599 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
18 ชั่วโมง
Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿46,970,000
 • 4 5
 • 206 ตร.ม.
 • ฿228,010 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,000,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿200,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,700,000
 • 2 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿210,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,780,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿196,857 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿50,000,000
 • 3 3
 • 206 ตร.ม.
 • ฿242,718 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿11,990,000
 • 1 1
 • 70 ตร.ม.
 • ฿171,286 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,550,000
 • 1 1
 • 54 ตร.ม.
 • ฿178,172 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿23,500,000
 • 3 2
 • 115 ตร.ม.
 • ฿204,348 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿14,300,000
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿198,611 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน
องค์กร Viewed

31 สุขุมวิท, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿24,600,000
 • 3 3
 • 139 ตร.ม.
 • ฿176,978 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 วัน