THE TRUST CONDO งามวงศ์วาน (เดอะ ทรัสต์ งามวงศ์) ประกาศขาย 27 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,545,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿64,375 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,700,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿56,667 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,790,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿59,667 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,700,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿54,839 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
11 ชั่วโมง
Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,550,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿51,172 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,450,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿46,774 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,650,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿55,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 วัน
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿5,200,000
 • 2 2
 • 60 ตร.ม.
 • ฿86,093 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
4 วัน
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,800,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿59,426 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿2,200,000
 • 1 2
 • 30 ตร.ม.
 • ฿73,333 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,590,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿53,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,350,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿56,250 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,550,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿51,667 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,355,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿56,458 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,700,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿70,833 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,389,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿57,875 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,400,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿46,667 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,440,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿60,000 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,930,000
 • 1 2
 • 30 ตร.ม.
 • ฿64,333 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

302 ถนนงามวงศ์วาน, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,850,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿61,667 / ตารางเมตร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์