Noble Cube Pattanakarn : โนเบิล คิวบ์ พัฒนาการ ประกาศขาย 24 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿29,500,000
 • 1 3
 • 436 ตร.ม.
 • ฿67,661 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿8,900,000
 • 3 3
 • 175 ตร.ม.
 • ฿412,037 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
5 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿31,900,000
 • 3 6
 • 680 ตร.ม.
 • ฿399,249 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
5 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿18,000,000
 • 4 3
 • 241 ตร.ม.
 • ฿423,529 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
5 ชั่วโมง

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿10,500,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿570,652 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
22 ชั่วโมง

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿14,500,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿358,025 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿10,300,000
 • 3 3
 • 175 ตร.ม.
 • ฿396,154 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿6,990,000
 • 3 3
 • 165 ตร.ม.
 • ฿379,891 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿10,000,000
 • 3 3
 • 186 ตร.ม.
 • ฿476,190 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 วัน
Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿9,500,000
 • 4 3
 • 169 ตร.ม.
 • ฿369,650 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 วัน

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿8,900,000
 • 3 3
 • 190 ตร.ม.
 • ฿21,110 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿27,000,000
 • 1 3
 • 400 ตร.ม.
 • ฿490,909 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿11,550,000
 • 3 3
 • 250 ตร.ม.
 • ฿355,385 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
4 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿9,800,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿466,667 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
6 วัน
Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿10,000,000
 • 3 3
 • 186 ตร.ม.
 • ฿53,763 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿8,900,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿412,037 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿9,490,000
 • 3 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿439,352 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿8,490,000
 • 3 3
 • 170 ตร.ม.
 • ฿446,842 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿14,400,000
 • 3 3
 • 486 ตร.ม.
 • ฿355,556 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿9,950,000
 • 4 3
 • 185 ตร.ม.
 • ฿452,273 / ตร.วา
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 สัปดาห์