632 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์, ราคาต่ำกว่า ฿ 1 ล้าน ในประเทศไทย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿800,000
 • 1 1
 • 53 ตร.ม.
 • ฿15,094 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿650,000
 • 2 1
 • 66 ตร.ม.
 • ฿9,848 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿1,000,000
 • 64 ตร.ม.
 • ฿15,625 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿650,000
 • 3 1
 • 96 ตร.ม.
 • ฿6,771 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿800,000
 • 1 1
 • 68 ตร.ม.
 • ฿11,765 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿650,000
 • 2 1
 • 96 ตร.ม.
 • ฿6,771 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿950,000
 • 2 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿9,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed

บางเพรียง, บางบ่อ, สมุทรปราการ

 • ฿950,000
 • 1 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿9,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿900,000
 • 100 ตร.ม.
 • ฿9,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿740,000
 • 56 ตร.ม.
 • ฿13,214 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿890,000
 • 73 ตร.ม.
 • ฿12,158 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed

แพรกษา, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿960,000
 • 1 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿9,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
Viewed

73/582 ไทรน้อย, ไทรน้อย, ไทรน้อย, นนทบุรี

 • ฿960,000
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿10,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿850,000
 • 2 1
 • 90 ตร.ม.
 • ฿9,444 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed

ท้ายบ้าน, เมืองสมุทรปราการ, สมุทรปราการ

 • ฿870,000
 • 2 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿8,700 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed

สันปูเลย, ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่

 • ฿790,000
 • 2 1
 • 85 ตร.ม.
 • ฿9,294 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿890,000
 • 1 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿8,900 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿990,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿9,900 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed

8/504 วัดเวฬุวนาราม, พระบรมมหาราชวัง, พระนคร, กรุงเทพ

 • ฿820,000
 • 20 ตร.ม. / 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 วัน