73 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์, 4 ห้องนอน, ในคลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

Viewed
 • ฿2,750,000
 • 4 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿13,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿3,800,000
 • 4 2
 • 113 ตร.ม.
 • ฿33,628 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,300,000
 • 4 4
 • 208 ตร.ม.
 • ฿25,481 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,100,000
 • 4 3
 • 168 ตร.ม.
 • ฿24,405 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,290,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿25,308 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,250,000
 • 4 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿27,083 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿3,900,000
 • 4 3
 • 167 ตร.ม.
 • ฿23,353 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,600,000
 • 4 3
 • 131 ตร.ม.
 • ฿27,481 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed
 • ฿5,650,000
 • 4 4
 • 197 ตร.ม.
 • ฿28,680 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,900,000
 • 4 3
 • 167 ตร.ม.
 • ฿23,353 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,900,000
 • 4 3
 • 167 ตร.ม.
 • ฿23,353 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 4 3
 • 131 ตร.ม.
 • ฿26,718 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 4 3
 • 313 ตร.ม.
 • ฿11,182 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,400,000
 • 4 3
 • 170 ตร.ม.
 • ฿20,047 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,990,000
 • 4 4
 • 132 ตร.ม.
 • ฿22,652 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,900,000
 • 4 3
 • 167 ตร.ม.
 • ฿23,353 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
4 วัน
Viewed
 • ฿4,500,000
 • 4 3
 • 130 ตร.ม.
 • ฿34,615 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
4 วัน