45 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์ ในพญาไท, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿50,000
 • 5 5
 • 350 ตร.ม.
 • ฿143 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿17,500,000
 • 4 5
 • 350 ตร.ม.
 • ฿50,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿70,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,900,000
 • 4 5
 • 200 ตร.ม.
 • ฿69,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿17,500,000
 • 4 5
 • 420 ตร.ม.
 • ฿41,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿70,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿18,500,000
 • 3 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿61,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
3 วัน
Viewed
 • ฿8,200,000
 • 2 1
 • 200 ตร.ม.
 • ฿41,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
4 วัน
องค์กร Viewed

พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿31,000,000
 • 4 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿206,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,500,000
 • 3 4
 • 200 ตร.ม.
 • ฿42,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 วัน
องค์กร Viewed

Sutthisan, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿10,500,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿70,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿23,500,000
 • 5 6
 • 400 ตร.ม.
 • ฿58,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,000,000
 • 4 5
 • 320 ตร.ม.
 • ฿46,875 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 วัน
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿16,900,000
 • 4 6
 • 400 ตร.ม.
 • ฿42,250 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,900,000
 • 180 ตร.ม.
 • ฿49,444 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿60,000,000
 • 10 9
 • 600 ตร.ม.
 • ฿100,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 สัปดาห์