81 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์ ในสุเทพ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿10,900,000
 • 3 2
 • 320 ตร.ม.
 • ฿34,062 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,590,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿23,933 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,390,000
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿22,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,000,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿28,571 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,390,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿22,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,500,000
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿65,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ต.สุเทพ ซ.วัดอุโมงค์ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สุเทพ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿3,900,000
 • 4 2
 • 190 ตร.ม.
 • ฿20,526 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

ถนนซอยวัดอุโมงค์ซอย 4 ต.สุเทพ อ.เมือง, สุเทพ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿4,500,000
 • 3 2
 • 124 ตร.ม. / 31 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ทาวน์เฮ้าส์
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,000,000
 • 2 2
 • 124 ตร.ม.
 • ฿40,323 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
Viewed

สุเทพ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿3,000,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿30,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,490,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿23,267 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,590,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿37,267 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,390,000
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿22,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,290,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿28,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,490,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿23,267 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,390,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿22,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,690,000
 • 3 4
 • 150 ตร.ม.
 • ฿24,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,000,000
 • 3 3
 • 190 ตร.ม.
 • ฿26,316 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,390,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿22,600 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,800,000
 • 3 4
 • 96 ตร.ม.
 • ฿60,417 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน