807 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม., ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿23,333 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
35 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿1,950,000
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿16,250 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
36 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿5,500,000
 • 4 4
 • 80 ตร.ม.
 • ฿68,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
48 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿3,000,000
 • 2 3
 • 84 ตร.ม.
 • ฿35,714 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
50 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿3,600,000
 • 3 3
 • 136 ตร.ม.
 • ฿26,471 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,750,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿17,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿32,407 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,050,000
 • 3 2
 • 115 ตร.ม.
 • ฿17,846 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,090,000
 • 3 2
 • 165 ตร.ม.
 • ฿12,682 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,350,000
 • 2 3
 • 84 ตร.ม.
 • ฿27,976 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,200,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿12,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,600,000
 • 3 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,650,000
 • 3 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿27,604 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,300,000
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿19,167 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,100,000
 • 3 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿22,143 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,263,000
 • 3 4
 • 109 ตร.ม.
 • ฿39,110 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลเฟสติวัล, สันทรายน้อย, สันทราย, เชียงใหม่

 • ฿2,800,000
 • 3 3
 • 128 ตร.ม.
 • ฿21,875 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,420,000
 • 2 3
 • 100 ตร.ม.
 • ฿24,200 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿6,150,000
 • 3 4
 • 119 ตร.ม.
 • ฿51,594 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 ชั่วโมง