212 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์, ราคาต่ำกว่า ฿ 2 ล้าน, ในเชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿1,850,000
 • 8 4
 • 100 ตร.ม.
 • ฿18,500 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
16 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 2 2
 • 30 ตร.ม.
 • ฿50,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
17 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿1,590,000
 • 3 2
 • 92 ตร.ม.
 • ฿17,283 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,990,000
 • 3 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿19,900 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,900,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿17,593 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,950,000
 • 3 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿27,857 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,700,000
 • 2 2
 • 80 ตร.ม.
 • ฿21,250 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿1,200,000
 • 2 3
 • 60 ตร.ม.
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,900,000
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿15,833 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,350,000
 • 2 2
 • 70 ตร.ม.
 • ฿19,286 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,490,000
 • 2 2
 • 88 ตร.ม.
 • ฿16,932 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,900,000
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿15,833 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,490,000
 • 2 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿15,521 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,700,000
 • 2 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿14,167 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,400,000
 • 2 3
 • 140 ตร.ม.
 • ฿10,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,690,000
 • 2 3
 • 96 ตร.ม.
 • ฿17,604 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,000,000
 • 2 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿31,250 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,290,000
 • 2 1
 • 120 ตร.ม.
 • ฿10,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
11 ชั่วโมง