102 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม., ในแม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 2 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿16,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,700,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿18,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿14,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
2 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿2,300,000
 • 2 3
 • 80 ตร.ม.
 • ฿28,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
31 นาที
องค์กร Viewed
 • ฿5,040,000
 • 3 4
 • 240 ตร.ม.
 • ฿21,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,260,000
 • 3 4
 • 240 ตร.ม.
 • ฿17,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,863,000
 • 3 4
 • 240 ตร.ม.
 • ฿20,262 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

แม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿16,000
 • 3 2
 • 130 ตร.ม.
 • ฿123 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,680,000
 • 2 3
 • 82 ตร.ม.
 • ฿32,683 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,260,000
 • 3 4
 • 241 ตร.ม.
 • ฿17,713 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,890,000
 • 3 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿40,139 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,850,000
 • 2 3
 • 82 ตร.ม.
 • ฿34,756 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,490,000
 • 2 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿8,300 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 3
 • 156 ตร.ม.
 • ฿14,113 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,700,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed

แม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿2,100,000
 • 2 3
 • 155 ตร.ม.
 • ฿13,548 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,500,000
 • 80 ตร.ม.
 • ฿43,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 2 3
 • 91 ตร.ม.
 • ฿26,432 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,269,000
 • 3 4
 • 110 ตร.ม.
 • ฿38,809 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,490,000
 • 2 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿15,521 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน