63 ผลการค้นหา ประกาศขายทาวน์เฮ้าส์, 2 ห้องนอน, ในแม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿3,100,000
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿25,833 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,990,000
 • 2 1
 • 100 ตร.ม.
 • ฿19,900 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,990,000
 • 2 1
 • 64 ตร.ม.
 • ฿31,094 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
7 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 2 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿16,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 2 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿16,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿14,667 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
 • ขายขาด
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,300,000
 • 2 3
 • 80 ตร.ม.
 • ฿28,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,680,000
 • 2 3
 • 82 ตร.ม.
 • ฿32,683 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,850,000
 • 2 3
 • 82 ตร.ม.
 • ฿34,756 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,490,000
 • 2 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿8,300 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,200,000
 • 2 3
 • 156 ตร.ม.
 • ฿14,113 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed

แม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ฿2,100,000
 • 2 3
 • 155 ตร.ม.
 • ฿13,548 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,400,000
 • 2 3
 • 91 ตร.ม.
 • ฿26,432 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,490,000
 • 2 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿15,521 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,900,000
 • 2 2
 • 108 ตร.ม.
 • ฿17,593 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,700,000
 • 2 3
 • 88 ตร.ม.
 • ฿30,682 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,850,000
 • 2 3
 • 120 ตร.ม.
 • ฿23,750 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 2 2
 • 100 ตร.ม.
 • ฿15,000 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,900,000
 • 2 3
 • 134 ตร.ม.
 • ฿21,642 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,690,000
 • 2 2
 • 96 ตร.ม.
 • ฿28,021 / ตารางเมตร
 • ทาวน์เฮ้าส์
4 วัน