45 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในบางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿57,746,000
 • 11549 ตร.ม. / 7 ไร่ 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

ถนน นครอินทร์, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿17,138,000
 • 3608 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 2 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร Viewed

บางกร่าง, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿40,000,000
 • 764 ตร.ม. / 1 งาน 91 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿52,356 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร Viewed

1 บางกร่าง, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿40,000,000
 • 764 ตร.ม. / 1 งาน 91 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿52,356 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
องค์กร Viewed

บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿312,000,000
 • 20800 ตร.ม. / 13 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿15,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
Viewed

บางกร่าง ราชพฤกษ์, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿22,500,000
 • 848 ตร.ม. / 2 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿26,533 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿26,000,000
 • 22760 ตร.ม. / 14 ไร่ 90 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,142 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿468,000,000
 • 25864 ตร.ม. / 16 ไร่ 66 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿18,095 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 วัน
Viewed
 • ฿1,700,000
 • 196 ตร.ม. / 49 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,673 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
Viewed
 • ฿8,194,000
 • 964 ตร.ม. / 2 งาน 41 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
6 วัน
องค์กร Viewed

บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿11,688,000
 • 1948 ตร.ม. / 1 ไร่ 87 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
Viewed

บางม่วง-บางคูรัด, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿54,650,000
 • 4372 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 93 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿59,680,000
 • 2984 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 46 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บางกรวย-ไทรน้อย, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿17,500,000
 • 2928 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 32 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,977 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บางกรวย-ไทรน้อย, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿20,000,000
 • 3440 ตร.ม. / 2 ไร่ 60 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,814 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

บางกร่าง 36 บางกรวย-ไทรน้อย, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿8,800,000
 • 472 ตร.ม. / 1 งาน 18 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿18,644 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

1 บางกร่าง, บางกร่าง, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿40,000,000
 • 764 ตร.ม. / 1 งาน 91 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿52,356 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์