43 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในบางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿4,485,000
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,485,000
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,485,000
 • 460 ตร.ม. / 1 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed

ชัยพฤกษ์, บางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿63,700,000
 • 5664 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,246 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed
 • ฿63,700,000
 • 5664 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,246 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿598,000,000
 • 36864 ตร.ม. / 23 ไร่ 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿16,222 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

บางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿375,000,000
 • 24000 ตร.ม. / 15 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿15,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

บางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿63,700,000
 • 5664 ตร.ม. / 3 ไร่ 2 งาน 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,246 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿55,980,000
 • 2488 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿35,874,000
 • 4783 ตร.ม. / 2 ไร่ 3 งาน 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿24,343,000
 • 3541 ตร.ม. / 2 ไร่ 85 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿488,000,000
 • 31224 ตร.ม. / 19 ไร่ 2 งาน 6 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,629 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿15,229,000
 • 1256 ตร.ม. / 3 งาน 14 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed

บางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿75,000,000
 • 9052 ตร.ม. / 5 ไร่ 2 งาน 63 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,285 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿49,810,000
 • 3985 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿42,000,000
 • 1580 ตร.ม. / 3 งาน 95 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿26,582 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿51,620,250
 • 7508 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 77 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿23,100,000
 • 2800 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿8,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿24,230,250
 • 3524 ตร.ม. / 2 ไร่ 81 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน