51 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในบ้านนา, นครนายก สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿450,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
8 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿1,580,000
 • 2542 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 35 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿622 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
20 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,500,000
 • 7664 ตร.ม. / 4 ไร่ 3 งาน 16 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿587 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
22 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿45,000,000
 • 49686 ตร.ม. / 31 ไร่ 22 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿906 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
23 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿3,400,000
 • 5380 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 งาน 45 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿632 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿57,600,000
 • 204800 ตร.ม. / 127 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿281 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
 • ฿15,000,000
 • 52108 ตร.ม. / 32 ไร่ 2 งาน 27 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿288 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
Viewed
 • ฿33,625,000
 • 21520 ตร.ม. / 13 ไร่ 1 งาน 80 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,562 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿9,800,000
 • 24000 ตร.ม. / 15 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿408 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
องค์กร Viewed
 • ฿7,044,350
 • 12664 ตร.ม. / 7 ไร่ 3 งาน 66 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿556 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
Viewed

บ้านนา, บ้านนา, บ้านนา, นครนายก

 • ฿14,000,000
 • 44800 ตร.ม. / 28 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿312 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
Viewed

บ้านนา นครนายก, เขาเพิ่ม, บ้านนา, นครนายก

 • ฿1,300,000
 • 30400 ตร.ม. / 19 ไร่ 0 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿43 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
Viewed
 • ฿650,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿406 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,800,000
 • 4223 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 56 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿663 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,255,000
 • 1804 ตร.ม. / 1 ไร่ 51 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,200,000
 • 5248 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿610 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,767,200
 • 9534 ตร.ม. / 5 ไร่ 3 งาน 84 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,255,000
 • 1804 ตร.ม. / 1 ไร่ 51 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 วัน
Viewed
 • ฿18,500,000
 • 44416 ตร.ม. / 27 ไร่ 3 งาน 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿417 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์