338 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในปากเกร็ด, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿100,000
 • 1468 ตร.ม. / 3 งาน 67 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿68 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 เดือน
องค์กร Viewed
 • ฿444,000,000
 • 118792 ตร.ม. / 74 ไร่ 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,738 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
Viewed

ติวานนท์, บางพูด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • 32000 ตร.ม. / 20 ไร่ (ที่ดิน)
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿90,000,000
 • 2529 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 32 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿35,584 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿452,160,000
 • 7536 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 84 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿60,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿25,000,000
 • 916 ตร.ม. / 2 งาน 29 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿27,293 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿35,550,000
 • 3792 ตร.ม. / 2 ไร่ 1 งาน 48 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿9,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿54,080,000
 • 5408 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 งาน 52 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿10,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿30,000,000
 • 2192 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 48 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13,686 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿21,900,000
 • 2920 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 30 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿41,847,000
 • 5580 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 งาน 95 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
Viewed

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿74,289,780
 • 4802 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,471 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
Viewed

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿74,289,780
 • 4802 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,471 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
Viewed

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿74,289,780
 • 4802 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,471 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
Viewed

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿74,289,780
 • 4802 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,471 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
Viewed

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿74,289,780
 • 4802 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,471 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
Viewed

ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿74,289,780
 • 4802 ตร.ม. / 3 ไร่ 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,471 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์
Viewed
 • 2460 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 สัปดาห์