35 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในมาบยางพร, ปลวกแดง, ระยอง สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿387,000,000
 • 138240 ตร.ม. / 86 ไร่ 1 งาน 60 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,799 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿22,000,000
 • 3200 ตร.ม. / 1 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

มาบยางพร, ปลวกแดง, ระยอง

 • ฿4,600,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿8,000,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿13,200,000
 • 9600 ตร.ม. / 6 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

มาบยางพร, ปลวกแดง, ระยอง

 • ฿1,300,000
 • 400 ตร.ม. / 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿149,950,000
 • 47984 ตร.ม. / 29 ไร่ 3 งาน 96 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

ถนน สายบัานนาไก่, มาบยางพร, ปลวกแดง, ระยอง

 • ฿75,000,000
 • 48000 ตร.ม. / 30 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,562 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
Viewed
 • ฿6,800,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿850 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿1,800,000
 • 400 ตร.ม. / 1 งาน 0 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,496 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿17,000,000
 • 2600 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน 50 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿6,538 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
Viewed
 • ฿107,800,000
 • 78816 ตร.ม. / 49 ไร่ 1 งาน 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,368 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿223,722,500
 • 71591 ตร.ม. / 44 ไร่ 2 งาน 98 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿4,500,000
 • 88232 ตร.ม. / 55 ไร่ 58 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿51 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

มาบยางพร, ปลวกแดง, ระยอง

 • ฿27,692,250
 • 14769 ตร.ม. / 9 ไร่ 92 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,875 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿10,000,000
 • 8000 ตร.ม. / 5 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ห้างแก้ว, มาบยางพร, ปลวกแดง, ระยอง

 • ฿3,700,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,313 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿54,015,000
 • 57616 ตร.ม. / 36 ไร่ 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿938 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿252,000,000
 • 144000 ตร.ม. / 90 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์