49 ผลการค้นหา ประกาศขายที่ดิน ในหนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร

ถนนเพชรเกษม, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿36,000,000
 • 6400 ตร.ม. / 3 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,625 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 ชั่วโมง

เพชรเกษม, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿50,000,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
13 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿94,125,000
 • 12550 ตร.ม. / 7 ไร่ 3 งาน 37 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
13 ชั่วโมง
องค์กร
 • ฿55,317,625
 • 16092 ตร.ม. / 10 ไร่ 23 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,438 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
13 ชั่วโมง
 • ฿220,000,000
 • 4820 ตร.ม. / 3 ไร่ 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿45,643 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿18,000,000
 • 576 ตร.ม. / 1 งาน 44 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿31,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 วัน
องค์กร

Soi hua hin 102, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿28,000,000
 • 6400 ตร.ม. / 3 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,375 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 วัน
องค์กร
 • ฿34,800,000
 • 11894 ตร.ม. / 7 ไร่ 1 งาน 73 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,926 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร
 • ฿1,950,000
 • 428 ตร.ม. / 1 งาน 7 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,556 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
 • ฿7,500,000
 • 4800 ตร.ม. / 3 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿1,562 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 วัน
 • ฿220,000,000
 • 4820 ตร.ม. / 3 ไร่ 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿45,643 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร
 • ฿160,000,000
 • 6400 ตร.ม. / 3 ไร่ 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿25,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
3 วัน
องค์กร
 • ฿45,000,000
 • 2400 ตร.ม. / 1 ไร่ 2 งาน (ที่ดิน)
 • ฿18,750 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร

เขาตะเกียบ 10 หนองแก หัวหิน, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿18,000,000
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿5,500,000
 • 1600 ตร.ม. / 3 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,438 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร
 • ฿26,300,000
 • 7260 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,623 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
4 วัน
องค์กร
 • ฿547,200,000
 • 230588 ตร.ม. / 144 ไร่ 47 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,373 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
องค์กร

เขาเต่า หนองแก เขาเต่า หัวหิน, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿25,000,000
 • 7172 ตร.ม. / 4 ไร่ 1 งาน 93 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,486 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน
องค์กร

เขาเต่า หนองแก เขาเต่า หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์, หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿3,750,000
 • 1080 ตร.ม. / 2 งาน 70 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,472 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
4 วัน