ประกาศขายที่ดิน อุบลราชธานี 25 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
2
เอเจนต์ที่ได้การยืนยันตัวตน NEW
เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและ ปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด เราจึงให้ เอเจนท์ลงทะเบียนยืนยันตัวตนและข้อมูล การติดต่อ
ยืนยันตัวตน
Viewed

เลี่ยงเมืองอุบล, ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿94,000,000
 • 42926 ตร.ม. / 26 ไร่ 3 งาน 31 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿2,190 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
Viewed

อุบล-เขมราฐ, ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿37,724,850
 • 33533 ตร.ม. / 20 ไร่ 3 งาน 83 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
Viewed

อุบล-เขมราฐ, ไร่น้อย, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿42,845,000
 • 34276 ตร.ม. / 21 ไร่ 1 งาน 69 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,250 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
Viewed

แจ้งสนิท, แจระแม, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿35,232,750
 • 37582 ตร.ม. / 23 ไร่ 1 งาน 95 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿938 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
Viewed

เลี่ยงเมืองอุบล, ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿543,935,000
 • 174059 ตร.ม. / 108 ไร่ 3 งาน 15 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,125 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
5 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿24,000,000
 • 1588 ตร.ม. / 3 งาน 97 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,110 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

เลี่ยงเมืองอุบลราชธานี (ทล.231), ไร่น้อย, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿28,990,000
 • 18396 ตร.ม. / 11 ไร่ 1 งาน 99 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,576 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ทางหลวงชนบท (อบ.2084), ขี้เหล็ก, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿15,790,000
 • 17 ตร.ม. / 4 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿928,824 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

พรหมมารัตน์, ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿8,067,000
 • 2288 ตร.ม. / 1 ไร่ 1 งาน 72 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿3,526 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
Viewed

เเผ่นดินดำคำเจริญ, หัวเรือ, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿30,000,000
 • 51200 ตร.ม. / 32 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿586 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿2,190,000
 • 272 ตร.ม. / 68 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿8,051 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
1 สัปดาห์
Viewed
 • ฿63,000,000
 • 119940 ตร.ม. / 74 ไร่ 3 งาน 85 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿525 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
Viewed

ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿1,200,000
 • 240 ตร.ม. / 60 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿5,000 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed
 • ฿10,000,000
 • 1292 ตร.ม. / 3 งาน 23 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,740 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed

ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿9,500,000
 • 1600 ตร.ม. / 1 ไร่ (ที่ดิน)
 • ฿5,938 / ตารางเมตร
 • 11 นาที (850 ม.) ถึง BL30 MRT สามยอด
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed

ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿2,900,000
 • 404 ตร.ม. / 1 งาน 1 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,178 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed
 • ฿7,400,000
 • 4276 ตร.ม. / 2 ไร่ 2 งาน 69 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,731 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed
 • ฿48,500,000
 • 11928 ตร.ม. / 7 ไร่ 1 งาน 82 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿4,066 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ในเมือง, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿35,000,000
 • 32716 ตร.ม. / 20 ไร่ 1 งาน 79 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿1,070 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
Viewed

ขามใหญ่, เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี

 • ฿2,500,000
 • 7252 ตร.ม. / 4 ไร่ 2 งาน 13 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿345 / ตารางเมตร
 • ที่ดิน
2 สัปดาห์