142 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว, ราคาต่ำกว่า ฿ 20 ล้าน, ใกล้ BTS บางนา สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿15,000,000
 • 5 5
 • 63 ตร.ม.
 • ฿59,524 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed

1 บางนา-ตราด, คลองด่าน, บางบ่อ, สมุทรปราการ (ภายในระยะ 99.85 km)

 • ฿4,590,000
 • 3 3
 • 21 ตร.ม.
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,590,000
 • 3 3
 • 21 ตร.ม.
 • ฿22,500 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 101, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 99.41 km)

 • ฿17,500,000
 • 3 3
 • 360 ตร.ม.
 • ฿48,611 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿2,900,000
 • 3 2
 • 167 ตร.ม.
 • ฿13,182 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿10,710,000
 • 9 9
 • 170 ตร.ม.
 • ฿7,829 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿6,900,000
 • 2 2
 • 216 ตร.ม.
 • ฿8,456 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿2,652,000
 • 3 2
 • 168 ตร.ม.
 • ฿13,260 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿8,500,000
 • 2 3
 • 90 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿15,000,000
 • 7 5
 • 330 ตร.ม.
 • ฿4,460 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿13,900,000
 • 1 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿38,936 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿12,000,000
 • 6 5
 • 250 ตร.ม.
 • ฿30,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿17,500,000
 • 4 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿23,333 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿14,990,000
 • 3 4
 • 400 ตร.ม.
 • ฿37,854 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿18,000,000
 • 2 3
 • 500 ตร.ม.
 • ฿9,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿18,000,000
 • 2 3
 • 110 ตร.ม.
 • ฿81,818 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿6,500,000
 • 3 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿16,250 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿6,000,000
 • 3 2
 • 120 ตร.ม.
 • ฿13,636 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน
องค์กร Viewed

สุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท, บางนา, บางนา, กรุงเทพ (ภายในระยะ 98.32 km)

 • ฿12,500,000
 • 3 4
 • 245 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
4 วัน