466 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว, 3 ห้องนอน, ในทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿11,999,999
 • 3 3
 • 800 ตร.ม. / 1 งาน 100 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,177,000
 • 3 3
 • 560 ตร.ม. / 1 งาน 40 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿16,388 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿4,990,000
 • 3 2
 • 448 ตร.ม. / 1 งาน 12 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿11,138 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿6,000,000
 • 3 3
 • 1200 ตร.ม. / 3 งาน (ที่ดิน)
 • ฿5,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,587,000
 • 3 3
 • 682 ตร.ม. / 1 งาน 71 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14,057 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,900,000
 • 3 2
 • 420 ตร.ม. / 1 งาน 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿21,190 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,000,000
 • 3 2
 • 550 ตร.ม. / 1 งาน 38 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14,545 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿6,700,000
 • 3 3
 • 444 ตร.ม. / 1 งาน 11 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,090 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿7,500,000
 • 3 2
 • 157 ตร.ม.
 • ฿14,764 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿5,700,000
 • 3 2
 • 412 ตร.ม. / 1 งาน 3 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13,835 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿5,600,000
 • 3 2
 • 420 ตร.ม. / 1 งาน 5 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿13,333 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿4,900,000
 • 3 2
 • 698 ตร.ม. / 1 งาน 75 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿7,020 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,000,000
 • 3 3
 • 565 ตร.ม. / 1 งาน 41 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14,159 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,000,000
 • 3 3
 • 550 ตร.ม. / 1 งาน 38 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿14,545 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,500,000
 • 3 4
 • 480 ตร.ม. / 1 งาน 20 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿17,708 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,700,000
 • 3 3
 • 560 ตร.ม. / 1 งาน 40 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿15,536 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,950,000
 • 3 2
 • 545 ตร.ม. / 1 งาน 36 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿16,422 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,450,000
 • 3 3
 • 750 ตร.ม. / 1 งาน 88 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿12,600 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,900,000
 • 3 3
 • 512 ตร.ม. / 1 งาน 28 ตร.วา (ที่ดิน)
 • ฿19,336 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿9,063,160
 • 3 3
 • 188 ตร.ม.
 • ฿10,466 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 สัปดาห์