49 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว, 3 ห้องนอน, ในท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿1,500,000
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿7,500 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 276 ตร.ม.
 • ฿9,058 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 276 ตร.ม.
 • ฿9,058 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
5 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,500,000
 • 3 3
 • 294 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿4,300,000
 • 3 3
 • 480 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿5,500,000
 • 3 3
 • 294 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
9 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 290 ตร.ม.
 • ฿8,562 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

1020, ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿12,000,000
 • 3 2
 • 40 ตร.ม.
 • ฿300,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 200 ตร.ม.
 • ฿10,417 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,300,000
 • 3 2
 • 44 ตร.ม.
 • ฿7,432 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,200,000
 • 3 3
 • 200 ตร.ม.
 • ฿11,765 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,900,000
 • 3 3
 • 170 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed

1020, ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿2,500,000
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿6,250 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿3,900,000
 • 3 3
 • 280 ตร.ม.
 • ฿13,542 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
3 วัน
องค์กร Viewed

ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿5,350,000
 • 3 2
 • 236 ตร.ม.
 • ฿6,698 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿3,650,000
 • 3 2
 • 236 ตร.ม.
 • ฿14,258 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿6,700,000
 • 3 2
 • 236 ตร.ม.
 • ฿7,607 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿6,350,000
 • 3 2
 • 236 ตร.ม.
 • ฿7,938 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿5,430,000
 • 3 2
 • 236 ตร.ม.
 • ฿5,262 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

ท่าสาย, เมืองเชียงราย, เชียงราย

 • ฿7,750,000
 • 3 4
 • 313 ตร.ม.
 • ฿9,688 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
3 วัน