222 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว ในบางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี สร้างการแจ้งเตือน.

Viewed
 • ฿75,000,000
 • 7 8
 • 820 ตร.ม.
 • ฿31,619 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,700,000
 • 3 2
 • 21 ตร.ม.
 • ฿23,039 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,550,000
 • 3 3
 • 79 ตร.ม.
 • ฿20,994 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,000,000
 • 4 5
 • 330 ตร.ม.
 • ฿33,654 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,200,000
 • 3 3
 • 180 ตร.ม.
 • ฿23,214 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,400,000
 • 4 4
 • 250 ตร.ม.
 • ฿25,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,200,000
 • 3 3
 • 197 ตร.ม.
 • ฿22,602 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿42,500,000
 • 5 6
 • 485 ตร.ม.
 • ฿43,996 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿37,500,000
 • 5 6
 • 485 ตร.ม.
 • ฿38,900 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
Viewed
 • ฿5,490,000
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿22,875 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,290,000
 • 4 3
 • 153 ตร.ม.
 • ฿24,045 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,490,000
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,290,000
 • 4 3
 • 153 ตร.ม.
 • ฿24,045 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿6,490,000
 • 4 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿30,787 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,490,000
 • 3 2
 • 140 ตร.ม.
 • ฿18,105 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿5,900,000
 • 4 3
 • 150 ตร.ม.
 • ฿27,989 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿14,900,000
 • 4 5
 • 335 ตร.ม.
 • ฿35,817 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,500,000
 • 4 4
 • 300 ตร.ม.
 • ฿26,899 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,500,000
 • 4 4
 • 203 ตร.ม.
 • ฿27,985 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน
องค์กร Viewed

สราญสิริ ราชพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ, บางพลับ, ปากเกร็ด, นนทบุรี

 • ฿4,800,000
 • 3 2
 • 150 ตร.ม.
 • ฿23,077 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
2 วัน