174 ผลการค้นหา ประกาศขายบ้านเดี่ยว, 3 ห้องนอน, ในเชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต สร้างการแจ้งเตือน.

Viewed
 • ฿37,500,000
 • 3 3
 • 452 ตร.ม.
 • ฿49,603 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
13 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿15,950,000
 • 3 3
 • 264 ตร.ม.
 • ฿60,417 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿17,498,000
 • 3 4
 • 342 ตร.ม.
 • ฿51,164 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿20,483,000
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿68,277 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿24,800,000
 • 3 4
 • 183 ตร.ม.
 • ฿135,519 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿17,900,000
 • 3 4
 • 183 ตร.ม.
 • ฿97,814 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
17 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿10,680,000
 • 3 3
 • 267 ตร.ม.
 • ฿40,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
18 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿16,758,600
 • 3 2
 • 365 ตร.ม.
 • ฿45,914 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿19,410,600
 • 3 4
 • 445 ตร.ม.
 • ฿43,619 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿18,505,350
 • 3 2
 • 467 ตร.ม.
 • ฿39,626 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿17,024,820
 • 3 2
 • 383 ตร.ม.
 • ฿44,451 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿21,937,650
 • 3 3
 • 569 ตร.ม.
 • ฿38,555 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿16,891,710
 • 3 2
 • 374 ตร.ม.
 • ฿45,165 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿16,521,960
 • 3 2
 • 349 ตร.ม.
 • ฿47,341 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿21,029,850
 • 3 2
 • 632 ตร.ม.
 • ฿33,275 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿20,621,340
 • 3 3
 • 480 ตร.ม.
 • ฿42,961 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
21 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿11,418,000
 • 3 3
 • 300 ตร.ม.
 • ฿38,060 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿18,630,000
 • 3 4
 • 459 ตร.ม.
 • ฿40,588 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿18,630,000
 • 3 4
 • 459 ตร.ม.
 • ฿40,588 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

เชิงทะเล, ถลาง, ภูเก็ต

 • ฿16,000,000
 • 3 2
 • 400 ตร.ม.
 • ฿40,000 / ตารางเมตร
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
1 วัน