64 ผลการค้นหา ประกาศขายอพาร์ทเมนท์, พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม., ในสวนหลวง, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿250,000,000
 • 12000 ตร.ม.
 • ฿20,833 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

748 พัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿250,000,000
 • 12000 ตร.ม.
 • ฿20,833 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
6 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

140 ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿250,000,000
 • 15000 ตร.ม.
 • ฿16,667 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

264-1119 ถนน พระราม 9, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿59,900,000
 • 6000 ตร.ม.
 • ฿9,983 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿250,000,000
 • 12000 ตร.ม.
 • ฿20,833 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿59,900,000
 • 3000 ตร.ม.
 • ฿19,967 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
12 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿26,000,000
 • 1000 ตร.ม.
 • ฿26,000 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
15 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿25,800,000
 • 3500 ตร.ม.
 • ฿7,371 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
16 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿25,800,000
 • 3500 ตร.ม.
 • ฿7,371 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
19 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿25,800,000
 • 4000 ตร.ม.
 • ฿6,450 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 วัน
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿250,000,000
 • 12000 ตร.ม.
 • ฿20,833 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
3 วัน
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿25,800,000
 • 3500 ตร.ม.
 • ฿7,371 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
4 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿25,800,000
 • 4000 ตร.ม.
 • ฿6,450 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
4 วัน
องค์กร Viewed

129 พัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿142,000,000
 • 9000 ตร.ม.
 • ฿15,778 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
4 วัน
องค์กร Viewed

11 พระราม ที่ 9, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿99,500,000
 • 8000 ตร.ม.
 • ฿12,438 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
5 วัน
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿142,000,000
 • 7000 ตร.ม.
 • ฿20,286 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

80/42 ถนนพัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿25,800,000
 • 3500 ตร.ม.
 • ฿7,371 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿25,800,000
 • 3500 ตร.ม.
 • ฿7,371 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

พัฒนาการ, สวนหลวง, สวนหลวง, กรุงเทพ

 • ฿142,000,000
 • 12000 ตร.ม.
 • ฿11,833 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์