26 ผลการค้นหา ประกาศขายอพาร์ทเมนท์ ในหัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ สร้างการแจ้งเตือน.

Viewed
 • ฿60,000,000
 • 10
 • 1600 ตร.ม.
 • ฿37,500 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿10,348,972
 • 2 2
 • 121 ตร.ม.
 • ฿85,529 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,882,300
 • 2 2
 • 143 ตร.ม.
 • ฿76,100 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿4,747,315
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿79,122 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿8,494,200
 • 2 2
 • 117 ตร.ม.
 • ฿72,600 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿11,211,200
 • 2 2
 • 143 ตร.ม.
 • ฿78,400 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,197,400
 • 2 2
 • 134 ตร.ม.
 • ฿76,100 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,197,400
 • 2 2
 • 134 ตร.ม.
 • ฿76,100 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿7,138,000
 • 2 2
 • 86 ตร.ม.
 • ฿83,000 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • เช่าระยะยาว
5 วัน
Viewed
 • ฿10,000,000
 • 9 9
 • 500 ตร.ม.
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หินเหล็กไฟ, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,494,200
 • 2 2
 • 117 ตร.ม.
 • ฿72,600 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หินเหล็กไฟ, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,751,600
 • 2 2
 • 117 ตร.ม.
 • ฿74,800 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หินเหล็กไฟ, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿4,747,315
 • 1 1
 • 60 ตร.ม.
 • ฿79,122 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หินเหล็กไฟ, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,494,200
 • 2 2
 • 117 ตร.ม.
 • ฿72,600 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หนองแก, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿5,800,000
 • 2 2
 • 144 ตร.ม.
 • ฿40,278 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หินเหล็กไฟ, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,751,600
 • 2 2
 • 117 ตร.ม.
 • ฿74,800 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

หินเหล็กไฟ, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿8,494,200
 • 2 2
 • 117 ตร.ม.
 • ฿72,600 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed
 • ฿45,000,000
 • 28 30
 • 637 ตร.ม.
 • ฿70,621 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿1,600,000
 • 1 1
 • 80 ตร.ม.
 • ฿20,000 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

ทับใต้, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • ฿2,200,000
 • 1 1
 • 160 ตร.ม.
 • ฿13,750 / ตารางเมตร
 • อพาร์ทเมนท์
 • ขายขาด
2 สัปดาห์