56 ผลการค้นหา ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในพญาไท, กรุงเทพ สร้างการแจ้งเตือน.

องค์กร Viewed
 • ฿355,000,000
 • 8800 ตร.ม.
 • ฿40,341 / ตารางเมตร
 • กิจการ
10 ชั่วโมง
องค์กร Viewed
 • ฿66,000,000
 • 936 ตร.ม.
 • ฿70,513 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿49,700,000
 • 710 ตร.ม.
 • ฿70,000 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed

88 ซอย พหลโยธิน 4, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿90,000,000
 • 1200 ตร.ม.
 • ฿75,000 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿36,000,000
 • 210 ตร.ม.
 • ฿171,429 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿12,900,000
 • 120 ตร.ม.
 • ฿107,500 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿10,200,000
 • 500 ตร.ม.
 • ฿20,400 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿70,000,000
 • 800 ตร.ม.
 • ฿87,500 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
1 วัน
Viewed

1575/44 พหลโยธิน ซอย 15, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿20,000,000
 • 266 ตร.ม.
 • ฿75,188 / ตารางเมตร
 • กิจการ
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿13,900,000
 • 166 ตร.ม.
 • ฿83,735 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
 • ขายขาด
1 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿355,000,000
 • 8800 ตร.ม.
 • ฿40,341 / ตารางเมตร
 • กิจการ
1 วัน
Viewed

ราชวิถี, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿52,000,000
 • 288 ตร.ม.
 • ฿180,556 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed
 • ฿739,440
 • 936 ตร.ม.
 • ฿790 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
2 วัน
Viewed

พหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿60,000,000
 • 680 ตร.ม.
 • ฿88,235 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ขายขาด
2 วัน
Viewed

พหลโยธิน 15, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿75,000,000
 • 800 ตร.ม.
 • ฿93,750 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿355,000,000
 • 8800 ตร.ม.
 • ฿40,341 / ตารางเมตร
 • กิจการ
3 วัน
Viewed

สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿1,000,000
 • 234 ตร.ม.
 • ฿4,274 / ตารางเมตร
 • กิจการ
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿19,000,000
 • 360 ตร.ม.
 • ฿52,778 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿68,000,000
 • 936 ตร.ม.
 • ฿72,650 / ตารางเมตร
 • ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
 • ขายขาด
3 วัน
องค์กร Viewed

สุทธิสาร อินทรามระ 19, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพ

 • ฿38,500,000
 • 12
 • 520 ตร.ม.
 • ฿74,038 / ตารางเมตร
 • สำนักงาน
3 วัน