กฎหมายที่ดิน..ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใครเสีย? ต้องรู้

DDproperty Editorial Team
กฎหมายที่ดิน..ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ใครเสีย? ต้องรู้
คิดจะซื้อ-ขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ พึงรู้ไว้ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วย ทั้งนี้ควรรู้บุคคลที่เข้าข่ายต้องควักเสียภาษีดังกล่าว โดยพิจารณาจากรายได้ในการขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือเงินทดแทน จากการถูกเวนคืนอสังหาฯ และที่ดิน ซึ่งได้รับสิทธิครอบครองอสังหาฯ นั้นจากมรดกตกทอด หรือได้มาโดยเสน่หา ทั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. รายได้จากการขายอสังหาฯ ไม่เกิน 200,000 บาท อันได้มาจากมรดกตกทอดหรือได้รับมาโดยเสน่หา โดยที่อสังหาฯ นั้นตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล สุขาภิบาล
2. รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์การครอบครองอสัหาฯ ให้แก่บุตร โดยชอบทำตามกฎหมาย โดยไม่มีค่าตอบแทน (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)
3. เงินค่าทดแทนตามกฎหมาย อันได้มาจากที่ดินหรืออสังหาฯ ที่ตนเองมีสิทธิครอบครองถูกเวนคืน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อซื้อ-ขาย ที่ดิน อสังหาริมทารัพย์

การคิดคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

1. กรณีที่มีการขายหรือโอนอสังหาฯ ที่ได้มาจากมรดกหรือโดยเสน่หา ให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของเงินได้ จากนั้นให้หารด้วยจำนวนปีที่ถือครอง แล้วนำผลลัพธ์มาคำนวณอัตราภาษีเงินได้ ได้เท่าไรให้คูณด้วยจำนวนปีที่ถือครอง จะปรากฎจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
2. กรณีที่มีการขายหรือโอนอสังหาฯ ที่ไม่ได้มาจากมรดกหรือโดยเสน่หา มีการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายร้อยละของเงินได้ดังนี้ (โดยใช้วิธีการคำนวณตามข้อ 1)

จำนวนปีที่ถือครอง

ร้อยละของเงินได้

1 ปี

92

2 ปี

94

3 ปี

77

4 ปี

71

5 ปี

65

6 ปี

60

7 ปี

55

8 ปีขึ้นไป

50

ทั้งนี้เมื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายแล่ว จะทำให้รู้ว่าผู่ขายหรือผู้โอนอสังหาริมทรัพย์ดังที่กล่าวไปข้างต้น จำเป็นต้องโดนหักภาษีเท่าไร ดังนั้นหากที่คิดกำลังจะทำการซื้้อขายที่ดิน หรืออสังหาฯ ต่างๆ ควรทำการศึกษากฎระเบียบข้อบังคับให้ดี เพื่อจะได้ไม่ตกใจกับจำนวนเงินที่ถูกหักไปภายหลัง
ขอบคุณข้อมูล nam.dol.go.th
เรื่องข้างต้นเขียนโดย อารยา ศิริพยัคฆ์ Content Writer ประจำเว็บไซต์ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ araya@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน