กอช.-กองทุนการออมแห่งชาติ ตัวช่วยเก็บเงินของคนทำอาชีพอิสระ

DDproperty Editorial Team
กอช.-กองทุนการออมแห่งชาติ ตัวช่วยเก็บเงินของคนทำอาชีพอิสระ
กองทุน กอช. หรือกองทุนการออมแห่งชาติ คือกองทุนที่ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินระยะยาวของคนทำอาชีพอิสระ มาดูกันว่าลักษณะกองทุนนี้เป็นอย่างไร ดีกว่ากองทุนอื่นอย่างไร มีขั้นตอนการซื้อกองทุนอย่างไร รวมทั้งช่วยเรื่องยื่นลดหย่อนภาษีได้มากน้อยแค่ไหน หาคำตอบได้ที่นี่
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

ทำความรู้จักกองทุน กอช.

การจัดตั้งกองทุน กอช. หรือกองทุนการออมแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและเกื้อหนุนการวางแผนทางการเงินของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ได้ทำงานราชการภายใต้ระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรืออยู่นอกกองทุนเอกชนที่นายจ้างจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนนั้น ๆ
โดยกองทุน กอช. จะช่วยให้ออมเงินสำหรับรองรับชีวิตวัยเกษียณได้ ช่วยสร้างความมั่นใจและหลักประกันความมั่นคงในชีวิตว่าเราจะมีเงินเลี้ยงดูตัวเองหลังเกษียณงานหรือไม่ได้รับรายได้ประจำต่อไป

กองทุน กอช. คืออะไร เหมาะกับใคร

กองทุน กอช. หรือกองทุนการออมแห่งชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือผู้ทำอาชีพอิสระนั่นเอง ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในระบบที่รัฐเกื้อหนุนและส่งเสริมหลักประกันทางรายได้หลังเกษียณงาน การจัดตั้งกองทุน กอช. จึงเป็นเหมือนหลักประกันทางรายได้หลังเกษียณงานที่ช่วยให้มีเงินออมเลี้ยงดูตนเองได้ นับเป็นการคุ้มครองผู้สูงอายุไม่ให้ลำบากหลังเลิกทำงานไปแล้ว รวมทั้งสร้างช่องทางการออมเงินสำหรับอนาคตได้
บ้านผู้สูงอายุที่ดีควรเป็นอย่างไร

บ้านผู้สูงอายุที่ดีควรเป็นอย่างไร

แน่นอนว่ากองทุน กอช. เป็นกองทุนที่เหมาะกับผู้ที่ทำงานนอกระบบบำเหน็จบำนาญหรือไม่ได้มีนายจ้างจ่ายเงินสมทบทุนให้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว คนทำงานรับจ้าง คนขับรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม่บ้าน เกษตรกร และนักเรียนนักศึกษา
กองทุน กอช. เหมาะสำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ

กองทุน กอช. ดีอย่างไร ทำไมควรลงทุนซื้อ

เมื่อว่าด้วยข้อดีของกองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องยอมรับว่าผู้ซื้อจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการออมและวางแผนทางการออมเงินหลายอย่าง ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออมเงินที่น่าลงทุนซื้อเก็บไว้ไม่น้อย โดยสิทธิประโยชน์ของกองทุน กอช. นั้น สรุปได้ ดังนี้

1. รับเงินบำนาญตลอดชีพ

ผู้ออมเงินมีสิทธิได้รับเงินบำนาญรายเดือนขั้นต่ำ 600 บาท/ปี และสูงสุด 7,000 บาท/ปี ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
– เมื่อออมเงินระยะยาวเต็มจำนวน 13,200 บาท/ปี ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี หรือ
– เมื่อออมเงินระยะสั้นเต็มจำนวน 13,200 บาท/ปี เป็นเวลา 10 ปี

2. ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและผลตอบแทน

ผู้ออมจะได้รับสิทธิคุ้มครองเงินต้น โดยรัฐบาลจะช่วยค้ำประกันผลตอบแทนให้จนอายุครบ 60 ปี ผู้ออมจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่มีอัตราไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร โดยผลตอบแทนเงินฝากประจำจะได้รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.25%
ทั้งนี้ หากลองเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนการออมแห่งชาติกับดอกเบี้ยเงินฝากประจำแล้วนั้นถือว่าได้รับผลตอบแทนสูงกว่า ดังนี้
ผลตอบแทนกองทุนตามช่วงอายุ 15 – 30 ปี
600 บาท
4%
ผลตอบแทนกองทุนตามช่วงอายุ 30 – 50 ปี
960 บาท
7%
ผลตอบแทนกองทุนตามช่วงอายุ 50 – 60 ปี
1,200 บาท
9%
ยกตัวอย่างการออมเงินกับ กอช. หากวางแผนการออมเงิน ขณะอยู่ในวัยทำงาน เริ่มออมเมื่ออายุ 25 ปี วันละ 25 บาท จะมีเงินออมรวมปีละ 9,125 บาท พร้อมได้รับเงินสมทบจาก กอช. เพิ่มตามช่วงอายุ 600 บาท สูงสุด 1,200 บาทต่อปี หากคิดเงินสมทบเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยได้รับเพิ่มโดยประมาณ 10% ต่อปี เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญตลลอดชีพประมาณเดือนละ 3,200 บาท
เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ฝากประจำของแต่ละธนาคาร

เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์-ฝากประจำของแต่ละธนาคาร

3. ลดหย่อนภาษีได้

ผู้ออมสามารถทำเรื่องขอลดหย่อนภาษีเต็มจำนวนเงินสะสมต่อปีได้ โดยขอยื่นลดหย่อนได้รวมสูงสุด 13,200 บาท/ปี หรือทำเรื่องขอลดหย่อนรวมกับค่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเบี้ยประกันบำนาญได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี

อยากซื้อกองทุน กอช. ต้องทำอย่างไร

พออ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนคงสนใจและคิดจะซื้อกองทุน กอช. เก็บไว้บ้างแล้ว มาดูกันว่า หากต้องการซื้อกองทุนนั้นต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติผู้ซื่้อกองทุน กอช.

– มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15-60 ปี
– ไม่ได้เป็นู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
– ไม่ได้ประกอบอาชีพข้าราชการ
– ไม่ได้ทำงานประจำหรือประกอบอาชีพอื่นใด
– ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุน กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
– สามารถจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน กอช. ได้ขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 13,200 ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

– บัตรประจำตัวประชาชน
– ตรวจสอบเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ที่นี่
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ, สำนักงานคลังจังหวัด, สถาบันการเงินชุมชน, ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส, บิ๊กซี, ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ เว็บไซต์ กอช. หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000

คำนวณบำนาญด้วยตัวเอง

ผู้สนใจสามารถออกแบบเงินบำนาญด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” ช่วยให้สมาชิกสามารถวางแผนการส่งเงินออมสะสมเพื่อให้ได้รับเงินบำนาญ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. โดยมีวิธีการดังนี้
วิธีคำนวณบำนาญผ่านแอปพลิเคชัน กอช.
1. โหลดและเข้าแอปพลิเคชัน กอช.
2. เลือกคำนวณบำนาญ "จากยอดเงินที่ต้องการ" และคำนวณบำนาญจาก “ยอดเงินบำนาญที่ต้องการได้รับ”
3. ต้องระบุอายุที่เริ่มส่งเงินออมสะสม ระบุวิธีส่งเงินออมสะสมเป็นรายเดือน หรือรายปี
4. ระบุยอดเงินที่ส่งออมสะสม หรือ ระบุยอดเงินบำนาญที่ต้องการได้รับ ตามรูปแบบที่เลือกคำนวณ
5. กดปุ่มเริ่มคำนวณ โปรแกรมจะคำนวณผลลัพธ์ เงินออมรวมกับเงินที่รัฐสมทบ และผลประโยชน์โดยประมาณทั้งหมด
การวางแผนทางการเงินที่ดีจะช่วยเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงระยะยาวให้กับชีวิต แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำงานอยู่ในระบบราชการหรือระบบประกันตนเองตามกฎหมายประกันสังคม ก็ยังมีวิธีสร้างหลักประกันชีวิตหลังเกษียณงานได้ กองทุน กอช. หรือกองทุนการออมแห่งชาติ นับเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่เอื้อต่อการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามที่ปลดเกษียณการทำงานของตัวเองในวันข้างหน้า อีกทั้งยังเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์

กองทุน กอช. คืออะไร

กองทุน กอช. หรือกองทุนการออมแห่งชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือผู้ทำอาชีพอิสระ เป็นเหมือนหลักประกันทางรายได้หลังเกษียณงานที่ช่วยให้มีเงินออมเลี้ยงดูตนเองได้

ขอยื่นลดหย่อนได้รวมสูงสุด 13,200 บาท/ปี หรือทำเรื่องขอลดหย่อนรวมกับค่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเบี้ยประกันบำนาญได้ไม่เกิน 500,000 บาท/ปี