การจัดการเอกสารสำคัญ

DDproperty Editorial Team
การจัดการเอกสารสำคัญ
โดยทั่วไปแล้ว ตัวแทนด้านกฎหมายของคุณจะคอยช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขายบ้าน อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องเสียหายหากคุณจะเรียนรู้เองก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้จ้างตัวแทนด้านกฎหมายหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ว่า ในเอกสารสัญญาควรมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องใดบ้าง
ก่อนจะลงมือลิสท์บริการที่อยากให้ตัวแทนด้านกฎหมายช่วย คุณควรเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น ประวัติด้านการเงิน ประวัติด้านภาษี และคำบรรยายลักษณะทางด้านกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ของคุณ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาในกระบวนการขายบ้านจะมี 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือ สิทธิการซื้อ ซึ่งตัวแทนด้านกฎหมายจะเป็นผู้จัดเตรียม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่สิทธิการซื้อมีผลบังคับใช้ เป็นต้น
เมื่อผู้ซื้อตัดสินใจใช้สิทธิการซื้อที่มีเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ของคุณ คุณสามารถขอดูเอกสารอนุมัติการกู้ยืมของธนาคารจากผู้ซื้อได้ในกรณีที่ผู้ซื้อวางแผนจะซื้อบ้านด้วยการขอสินเชื่อ ในระหว่างนี้คุณควรเตรียมหลักฐานการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ไว้เผื่อในกรณีที่ผู้ซื้อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความมั่นคงของโครงสร้างอาคาร รวมไปถึงเตรียมกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อเพื่อให้การขายเสร็จสมบูรณ์
ในส่วนที่สองของระยะการทำสัญญา ตัวแทนด้านกฎหมายมักจะเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้เพื่อให้กระบวนการขายเสร็จสมบูรณ์
  • คำบรรยายลักษณะทางกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ต้องถูกระบุไว้ในสัญญาอสังหาริมทรัพย์ โดยคำบรรยายควรใส่รายละเอียดให้มากที่สุดและควรระบุถึงลักษณะทางกฎหมายของอสังหาริมทรัพย์ด้วย
  • ควรระบุราคาซื้อไว้ให้ชัดเจนในสัญญาโดยอยู่ทั้งในรูปตัวอักษรและตัวเลขเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมา
  • ควรระบุข้อมูลเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อไว้ในสัญญา รวมไปถึงแผนต่าง ๆ ซึ่งควรระบุไว้ให้ชัดเจน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติสินเชื่อ
  • ในสัญญาควรระบุวันสิ้นสุดการขายที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องจัดการเรื่องการซื้อขายให้แล้วเสร็จไว้ในสัญญา หากจะมีการขยายเวลาใด ๆ จะเกิดได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
  • ระบุชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายให้ครบและถูกต้อง เรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริง ๆ แล้วมีความสำคัญมาก
อัพเดท ข่าวอสังหาริมทรัพย์ สดใหม่ทุกวัน พร้อมส่งตรงถึงอีเมล์ของคุณฟรี สมัครได้ที่นี่ หรือหากคุณกำลังมองหาบ้าน คอนโด ก็สามารถเลือกชม โครงการใหม่ พร้อม รีวิวโครงการคอนโดใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคาได้เช่นกัน