4 ขั้นตอนการซื้อบ้านเงินสด ต้องทำอย่างไร

DDproperty Editorial Team
4 ขั้นตอนการซื้อบ้านเงินสด ต้องทำอย่างไร
ซื้อบ้านเงินสด เป็นวิธีการเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนัก ซึ่งนอกจากจะมีขั้นตอนที่ง่ายกว่าการซื้อแบบผ่อนกับธนาคาร ซึ่งเป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคย ลองมาดูว่าการซื้อบ้านเงินสดมีข้อดีต่อผู้ซื้ออย่างไร แตกต่างจากการซื้อบ้านโดยผ่อนกับธนาคารอย่างไร
Subscription Banner for Article

ข้อดีของการซื้อบ้านเงินสด

1. ไม่ต้องวุ่นวายกับเอกสาร

ผู้ซื้อบ้านเงินสดไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงรายได้หรือเอกสารประกอบการขอสินเชื่อใด ๆ ให้วุ่นวาย เพราะเมื่อตัดสินใจซื้อบ้านด้วยเงินสดแล้ว ผู้ซื้อจะใช้บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านแค่ 2 อย่าง พร้อมกับการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแล้วจ่ายเงิน ผู้ซื้อก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นได้แล้ว

2. ไม่ต้องรอลุ้นผลการกู้บ้าน

ในระหว่างยื่นขอสินเชื่อกู้บ้าน ผู้ซื้อก็ต้องลุ้นผลว่าธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้หรือไม่ และโอกาสที่จะกู้บ้านไม่ผ่านก็อาจเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเงินของธนาคารที่ขอยื่นกู้ แต่สำหรับคนที่ซื้อบ้านเงินสดนั้น ไม่ต้องลุ้นอะไรเลย เพราะขอแค่มีเงินพร้อมจ่าย ผู้ขายก็พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้

3. ไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ย

เมื่อไม่มีการกู้เงินเกิดขึ้น ก็ไม่มีดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย การซื้อบ้านเงินสดจึงช่วยประหยัดเงินกว่าการซื้อบ้านแบบผ่อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการคิดถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาว เพราะดอกเบี้ยที่ต้องเสียรวมตลอดทั้งสัญญาอาจเทียบได้กับการซื้อบ้านเงินสด 2 หลังเลยทีเดียว

4. ไม่ต้องจ่ายค่าจดจำนอง

ค่าจดจำนองคือ ค่าใช้จ่ายที่สำนักงานที่ดินเรียกเก็บเมื่อนำบ้านเข้าจดจำนอง ซึ่งคิดค่าจดจำนองร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ โดยธนาคารมักจะให้ผู้ซื้อชำระเองเป็นส่วนใหญ่ เช่น วงเงินกู้ 2 ล้านบาท ผู้ซื้อก็ต้องจ่ายค่าจดจำนอง 2 หมื่นบาท แต่ค่าใช้จ่ายนี้จะไม่เกิดขึ้น หากซื้อบ้านด้วยเงินสด ผู้ซื้อจึงประหยัดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ได้อีกหนึ่งอย่าง
ซื้อบ้านเงินสดจ่ายน้อยกว่าซื้อบ้านเงินผ่อน
ซื้อบ้านเงินสดจ่ายน้อยกว่าซื้อบ้านเงินผ่อน

ใครที่เหมาะกับการซื้อบ้านเงินสด

เนื่องจากการซื้อบ้านเงินสดนั้นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวสำหรับใครหลาย ๆ คน หรือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับคนที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วคนทั่วไปก็สามารถซื้อได้ หากยังไม่รีบร้อนจะมีบ้านเป็นของตัวเองในทันทีทันใด และใช้วิธีเก็บเงินซื้อบ้านเงินสดที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีวินัยในการเก็บออมอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะเก็บเงินได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

ขั้นตอนการซื้อบ้านเงินสด

1. เลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเอง

สิ่งแรกที่ผู้ซื้อต้องทำในการซื้อบ้านเงินสดคือ การมองหาบ้านหรือคอนโดที่เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งในแง่ของสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเพียงพอต่อความต้องการ และต้องอยู่ในราคาที่พอเหมาะพอดีกับเงินเก็บที่เตรียมไว้ด้วย หากราคาบ้านแพงกว่าเงินที่มี ผู้ซื้อก็ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะเก็บเงินต่อจนครบหรือจะขอกู้เพื่อผ่อนส่วนที่ขาดดี

2. จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย

ในขั้นตอนนี้ ผู้ซื้อจะต้องแจ้งความจำนงกับผู้ขายว่าต้องการซื้อบ้านเงินสด เพราะโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและเนื้อหาในสัญญาจองหรือสัญญาจะซื้อจะขายอาจแตกต่างไปจากกลุ่มลูกค้าที่ซื้อบ้านด้วยการผ่อน และผู้ขายจะได้แจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงเงื่อนไขในการชำระเงิน และตกลงวันเวลานัดโอนกรรมสิทธิ์กันด้วย

3. เตรียมจ่ายเงินด้วยแคชเชียร์เช็ค

แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากแบกเงินสดเป็นล้าน ๆ เพื่อมาซื้อบ้าน ผู้ซื้อจึงต้องออกแคชเชียร์เช็คเพื่อสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ขาย และต้องเป็นเช็คขีดคร่อม เพื่อให้เงินเข้าบัญชีของผู้ขายเท่านั้น โดยผู้ซื้อสามารถออกเช็คได้จากทุกธนาคารที่สะดวก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมประมาณ 20 บาทต่อเช็ค 1 ฉบับ จากนั้นสำเนาเช็คให้ผู้ขายเพื่อยืนยันความพร้อมในการชำระเงิน

4. โอนกรรมสิทธิ์และรับโฉนดที่ดิน

เมื่อถึงวันที่ผู้ซื้อและผู้ขายนัดโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินในเขตที่บ้านตั้งอยู่ ก็จะมีเพียงขั้นตอนในการโอนกรรมสิทธิ์บ้านจากผู้ขายให้เป็นของผู้ซื้อเท่านั้น และเอกสารการซื้อบ้านด้วยเงินสดในวันโอนกรรมสิทธิ์จะใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านเท่านั้น เมื่อทำสัญญาซื้อขายจนเสร็จเรียบร้อย ผู้ซื้อก็ถือโฉนดที่ดินตัวจริงกลับบ้านได้ทันที
สุดท้ายนี้ ทุกคนก็จะเห็นได้ว่า การซื้อบ้านเงินสดนั้นมีขั้นตอนที่น้อยกว่าการซื้อบ้านแบบผ่อนกับธนาคารอยู่พอสมควร ทั้งยังไม่เสียค่าจดจำนองและดอกเบี้ยระหว่างการผ่อนด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม การซื้อบ้านเงินสด เป็นการจ่ายเงินสดก้อนใหญ่ไปกับการซื้อบ้าน ซึ่งย่อมมีผลให้ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนเพื่อต่อยอดให้งอกเงยเป็นผลกำไรได้ ดังนั้น สำหรับนักลงทุน การซื้อบ้านเงินสดจึงเป็นการจมเงินก้อนโต แต่การซื้อบ้านเงินผ่อนเป็นโอกาสการลงทุนที่จะทำให้ได้ผลกำไรมาแบ่งเบาภาระค่าบ้าน ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ กำไรก็จะช่วยลดค่าบ้านได้มากหรืออาจได้กำไรมากกว่าค่าบ้านก็ได้ ผู้ซื้อบ้านเงินสดจึงควรพิจารณาในจุดนี้ด้วย
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์