กู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านเองทำได้อย่างไร

DDproperty Editorial Team
กู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านเองทำได้อย่างไร
ในการเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองสักหลัง บางครั้งผู้ซื้ออาจไม่พบบ้านจัดสรรโครงการใดที่ถูกใจเลย การซื้อที่ดินสร้างบ้านเองจึงตอบโจทย์ผู้ซื้อได้มากกว่า แต่ถ้าผู้ซื้อไม่มีเงินสดเพียงพอจะซื้อที่ดินมาสร้างบ้านเอง ผู้ซื้อจะไปขอกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านกับธนาคารได้หรือไม่ และต้องขอสินเชื่อที่ดินอย่างไร มาไขข้อสงสัยของการกู้ซื้อที่ดินจากบทความนี้กัน

ขอกู้ซื้อที่ดินได้หรือไม่

การขอกู้ซื้อที่ดินนั้นสามารถทำได้ และไม่ใช่เรื่องยาก หากมีวัตถุประสงค์ในการกู้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้าน โดยธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้สูงสุดถึง 90% จากราคาที่ดินรวมราคาประเมินในการสร้างบ้าน แต่ถ้าเป็นการกู้ซื้อที่ดินเปล่า ธนาคารอาจอนุมัติการขอสินเชื่อที่ดินเปล่าในวงเงินที่ต่ำเพียง 50% จากราคาที่ดินเท่านั้น หรือบางธนาคารอาจไม่รับคำขอสินเชื่อที่ดินเปล่า โดยไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างเลยก็มี

เตรียมตัวก่อนขอกู้ซื้อที่ดิน

คำนวณงบประมาณ

ในการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านเอง ผู้กู้ต้องคำนวณงบประมาณที่จะต้องขอกู้จาก 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณในการซื้อที่ดิน ซึ่งมาจากราคาซื้อขายที่ดินจริง โดยอาจทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ขายเอาไว้ก่อน และงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งมาจากราคาประเมินโดยบริษัทออกแบบบ้าน เพื่อนำงบประมาณทั้งหมดไปยื่นขอกู้ซื้อที่ดินกับธนาคาร

รวบรวมเงินเก็บ

เงินเก็บนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการขอกู้ซื้อที่ดิน เนื่องจากธนาคารจะไม่ปล่อยกู้เต็ม 100% สำหรับสินเชื่อที่ดินประเภทนี้ ผู้กู้จึงต้องมีเงินเก็บที่จะใช้เป็นเงินดาวน์อย่างน้อย 10-20% ของราคาที่ดินรวมค่าก่อสร้างบ้าน และต้องมีเงินเผื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์และการตกแต่งบ้านด้วย

แปลนบ้านและสัญญาจ้าง

แปลนบ้านและสัญญาจ้างสร้างบ้านเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้ประกอบในเอกสารกู้ซื้อที่ดิน เพราะธนาคารจะต้องตรวจสอบว่าผู้กู้เตรียมการก่อสร้างบ้านอย่างไร ต้องจ่ายค่าจ้างและค่าวัสดุเท่าไร ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และมีการตกลงจ่ายค่าก่อสร้างไว้เช่นไร เพื่อใช้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ใบอนุญาตถมที่และก่อสร้าง

ในการสร้างบ้านทุกกรณี ผู้กู้ต้องขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ ธนาคารจึงต้องเรียกดูใบขออนุญาตก่อสร้างก่อนอนุมัติสินเชื่อด้วย และถ้ามีการถมที่ดิน ผู้กู้ก็ต้องขออนุญาตถมที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องที่ด้วยเช่นกัน ธนาคารจึงจะอนุมัติสินเชื่อที่ดินให้ผู้กู้ได้
ธนาคารพิจารณาแปลนบ้านและสัญญาจ้างในการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน

ขั้นตอนการขอกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้าน

เลือกธนาคารที่จะขอกู้ซื้อที่ดิน

เนื่องจากเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อที่ดินของแต่ละธนาคารนั้นไม่เหมือนกัน บางธนาคารอาจต้องใช้เงินดาวน์สูง บางธนาคารอาจมีดอกเบี้ยสูง หรือบางธนาคารอาจไม่รับสินเชื่อประเภทนี้ ผู้กู้จึงต้องศึกษาเงื่อนไขการขอกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านจากแต่ละธนาคารก่อน เพื่อเลือกทำสัญญากับธนาคารที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด

เตรียมเอกสารกู้ซื้อที่ดิน

เอกสารประกอบการพิจารณากู้ซื้อบ้านโดยทั่วไป ผู้กู้จะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงรายได้ยื่นให้ธนาคาร แต่การกู้ซื้อที่ดินนั้น ผู้กู้จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดินที่จะซื้อ แปลนบ้านที่จะสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง และสัญญาจ้างสร้างบ้าน

ทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาให้ธนาคารแล้ว ธนาคารจะส่งตัวแทนไปประเมินราคาที่ดินที่จะซื้อ ก่อนทำสัญญาเงินกู้และนัดโอนกรรมสิทธิ์กับผู้กู้และผู้ขาย ณ สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ ซึ่งผู้กู้อาจต้องชำระค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์เองหรือตามตกลงกับผู้ขาย และธนาคารจะปล่อยเงินกู้ก้อนแรกเป็นแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระค่าที่ดินให้กับผู้ขาย

รับเงินกู้เป็นงวดระหว่างก่อสร้าง

หลังจากโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่ดินเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะปล่อยเงินกู้ส่วนที่เหลือให้เป็นงวด ๆ ตามความคืบหน้างาน และสอดคล้องกับสัญญาจ้างสร้างบ้านที่ยื่นขอสินเชื่อไว้ โดยธนาคารอาจส่งตัวแทนเข้าประเมินหน้างานก่อนปล่อยเงินกู้ในแต่ละงวด ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามตกลงกับธนาคาร
สำหรับใครที่สนใจกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านเอง ก็จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนการกู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านนั้นมีมากกว่าการกู้ซื้อบ้านจัดสรรอยู่พอสมควร และจำเป็นต้องเตรียมการให้พร้อมทั้งการซื้อที่ดินและแผนการสร้างบ้าน หากมีความชัดเจนว่าต้องการขอสินเชื่อที่ดินเพื่อสร้างบ้านจริง ๆ ธนาคารก็พร้อมให้กู้ซื้อที่ดินสร้างบ้านตามแบบที่ผู้กู้ฝันไว้ได้อย่างไม่ยากเย็น
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน