กู้ตกแต่งบ้าน 2 แสนบาท ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่?

DDproperty Editorial Team
กู้ตกแต่งบ้าน 2 แสนบาท ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่?

HIGHLIGHTS

  • การขอสินเชื่อเพื่อตกแต่งบ้าน หากกู้โดยนำเงินฝากมาค้ำประกัน จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุด และผ่อนน้อยที่สุด

  • หากกู้โดยไม่มีหลักค้ำประกันจะดอกเบี้ยสูงมาก ดังนั้นควรหาหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เพื่อลดดอกเบี้ย และภาระในการผ่อน

หลายคนที่ซื้อบ้านหรือห้องชุดแบบเป็นห้องเปล่า ทางโครงการไม่ได้มีตัวเลือกแถมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์มาให้ หรือเลือกไม่รับของแถมเพื่อที่จะตกแต่งและเลือกเฟอร์นิเจอร์เองในภายหลัง ทำให้นอกจากราคาบ้านแล้ว ยังต้องมีเงินสดอีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้ใช้ตกแต่งบ้านด้วย หรือบางคนอาจจะต้องการตกแต่งบ้านใหม่หลังจากอยู่มาระยะเวลาหนึ่ง แต่ถ้าหากเงินสดในมือมีไม่พอล่ะ?
บางครั้งในการกู้ซื้อบ้าน ธนาคารจะให้วงเงินกู้โดยคิดตามราคาประเมินทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะสูงกว่าราคาที่ซื้อจริงอยู่เล็กน้อย ทำให้มีเงินสดเหลือกลับมาสำหรับตกแต่งบ้าน แต่กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป และเมื่อไม่มีเงินสด ก็จะต้องมองหาการขอกู้สินเชื่อเพื่อตกแต่งบ้านแทน ซึ่งสินเชื่อที่ขออนุมัติเงินกู้เพื่อตกแต่งได้นั้นมี 5 ประเภท ได้แก่

ประเภทสินเชื่อกู้เพื่อตกแต่งบ้าน

  1. สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมกับสินเชื่อบ้าน โดยบ้านยังติดจำนองกับธนาคาร สามารถขอยื่นกู้เพิ่มกับธนาคารเดิมที่เราเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้าน จะกู้เพิ่มพร้อมกับการขออนุมัติสินเชื่อบ้านหรือขอกู้เพิ่มในภายหลังก็ได้
  2. สินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หมายถึงสินเชื่อที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน ในการค้ำประกันเงินกู้ โดยอสังหาฯ นั้นต้องปลอดหนี้แล้ว
  3. สินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้ผู้ค้ำประกัน นั่นคือต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับเรา
  4. สินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน ใช้เงินในบัญชีออมทรัพย์/ฝากประจำในการค้ำประกัน โดยเป็นบัญชีของเราเองหรือผู้ที่ยินยอมให้เราใช้บัญชีของบุคคลนั้นในการค้ำประกัน ข้อแม้คือ ห้ามถอนเงินฝากในบัญชีจนกว่าจะชำระหนี้ครบ
  5. สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน เป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ แต่ธนาคารจะกำหนดวงเงินสูงสุดที่อนุมัติตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้กู้ โดยมากอยู่ที่ 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

ติดตามอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน ได้ที่นี่

home mortgage decoration
คำถามต่อมาคือจะเลือกสินเชื่อแบบไหน ดอกเบี้ยต่างกันเท่าไหร่ และสรุปว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ ดังนั้น เราได้ลองคำนวณอัตราการผ่อนสินเชื่อที่ใช้กู้มาตกแต่งบ้านได้ประเภทต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ
โดยสมมติให้ขอกู้สินเชื่อในวงเงิน 2 แสนบาท และผ่อนระยะเวลา 5 ปี เท่ากันทุกประเภท สำหรับการนำเสนออัตราดอกเบี้ยเป็นการคิดอัตราเฉลี่ยจากการสุ่มธนาคาร 3 แห่งขึ้นมา เพื่อหาค่าเฉลี่ยในแต่ละรูปแบบสินเชื่อ (คำนวณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2560)
สินเชื่อส่วนบุคคลร่วมกับสินเชื่อบ้าน
6.83%
5 ปี
3,950 บาท
กู้กับธนาคารที่บ้านติดจำนองอยู่เท่านั้น
สินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
7.74%
5 ปี
4,035 บาท
หลักทรัพย์ค้ำประกันต้องปลอดหนี้
สินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้ผู้ค้ำประกัน
8.88%
5 ปี
4,145 บาท
โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้ค้ำประกันของแต่ละธนาคาร
สินเชื่อส่วนบุคคลโดยใช้เงินฝากค้ำประกัน
2.83%
5 ปี
3,580 บาท
ห้ามถอนเงินฝากที่ใช้ค้ำประกัน
สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน
21.83%
5 ปี
5,530 บาท
มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด
จะเห็นได้ว่าสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยถูกที่สุดและผ่อนชำระต่อเดือนน้อยที่สุด คือ การใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องเงื่อนไขว่าจะต้องเก็บเงินก้อนนั้นไว้ในธนาคารจนกว่าจะชำระหนี้หมด รองลงมาคือการใช้สินเชื่อบุคคลร่วมกับการกู้ซื้อบ้านในธนาคารเดิม หรือสินเชื่อบุคคลที่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งในกลุ่มของสินเชื่อทั้งสามประเภทนี้สามารถเปรียบเทียบแต่ละธนาคารได้เพื่อหาแพ็คเกจสินเชื่อที่ดีที่สุด
อย่างสุดท้ายคือสินเชื่อไม่มีหลักประกัน เป็นสินเชื่อที่อาจไม่เหมาะกับการกู้ตกแต่งบ้านหากไม่ใช่เหตุจำเป็นเร่งด่วน เพราะอัตราดอกเบี้ยสูงมาก
นอกจากนี้ สินเชื่อในรูปแบบที่มีการค้ำประกัน ไม่ว่าจะใช้หลักทรัพย์ บุคคล หรือบัญชีเงินฝาก ธนาคารหลายแห่งจะมีการลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยให้ในกรณีที่เรามี บัญชีเงินเดือน ผูกอยู่กับธนาคารที่ขอสินเชื่อ หรือบริษัทของเรามีการเซ็น เอ็มโอยูสวัสดิการร่วมกับธนาคาร ธนาคารที่ให้เงื่อนไขดังกล่าว เช่น ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ดังนั้น หากเป็นพนักงานเอกชนควรตรวจสอบก่อนว่าองค์กรที่สังกัดมีสวัสดิการพนักงานด้านสินเชื่อกับธนาคารใดหรือไม่ และเลือกติดต่อกับธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนอยู่อาจได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า
สุดท้ายนี้ หากการตกแต่งบ้านมีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ ก่อนจะพุ่งตรงไปขอสินเชื่อธนาคารอย่าลืมมองหาโปรโมชันซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระ 0% ก่อน ซึ่งแต่ละร้านต่างมีข้อเสนอรูปแบบนี้เป็นจำนวนมากในยุคที่การค้าแข่งขันกันดุเดือด ประโยชน์จึงตกที่ผู้บริโภคอย่างเราที่จะได้ผ่อนชำระโดยไม่ต้องกังวลใจกับ ‘ดอกเบี้ย
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน คู่มือซื้อขาย สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้านให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ