กู้ไม่ผ่าน เข้าใจผิดคิดว่าเครดิตบูโร ตรวจสอบได้

DDproperty Editorial Team
กู้ไม่ผ่าน เข้าใจผิดคิดว่าเครดิตบูโร ตรวจสอบได้
ดังที่ผู้กู้ส่วนใหญ่ทราบดีว่าในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆ นั้น ธนาคารจะพิจารณาจากข้อมูลเครดิตของผู้ขอสินเชื่อจากรายงานเครดิตบูโร ซึ่งข้อมูลเครดิตนี้เป็นความลับที่จำกัดการเข้าถึงอยู่ในแวดวงธนาคารและสถาบันการเงินก็จริง แต่ไม่ใช่ความลับสำหรับตัวคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลเครดิต มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเองได้ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ซึ่งมีวิธีการอย่างไรนั้น DDproperty มีข้อมูลมาแนะนำครับ

รายงานเครดิตบูโรคืออะไร

รายงานเครดิตบูโร หรือรายงานข้อมูลเครดิตนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ รายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา (Consumer Credit Report) และรายงานข้อมูลเครดิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Credit Report) ซึ่งรายงานที่จะเกี่ยวข้องกับผู้กู้ประเภทบุคคลหรือผู้กู้รายย่อยก็คือ รายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา
ข้อมูลที่แสดงอยู่บนรายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดาคือ ข้อมูลภาพรวมด้านสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาที่ได้ทำไว้กับสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ซึ่งได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต บริษัทเงินทุน และสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งทุกๆ สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอสินเชื่อ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และประวัติด้านการขอสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต รวมไปถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรถยนต์ อ่านบทความคู่มือซื้อขายต่างๆที่น่าสนใจ
surat kontrak rumah panduan

ตรวจสอบรายงานเครดิตบูโรได้อย่างไร

นอกจากการตรวจสอบจากฝั่งสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ผู้กู้ยื่นขอไว้แล้ว ผู้กู้เองก็สามารถขอตรวจสอบรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินปฏิเสธให้สินเชื่อแก่ผู้กู้โดยอ้างเหตุผลว่าติดเครดิตบูโร ซึ่งผู้กู้สามารถตรวจสอบข้อมูลเครดิตได้โดยใช้หลักฐานดังนี้
1. หนังสือปฏิเสธสินเชื่อ
2. บัตรประชาชนตัวจริง

ตรวจสอบรายงานเครดิตบูโรได้ที่ไหน

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตสามารถเดินทางมายื่นขอตรวจสอบได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ตามวันและเวลาทำการดังนี้ ซึ่งมีค่าบริการในการตรวจสอบด้วย
NCB02
ตรวจสอบด้วยตัวเองที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรในกรุงเทพฯ รอรับผลภายใน 15 นาที ค่าบริการ 100 บาท
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2
9.00 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
2. ปากซอยสุขุมวิท 25 อาคารกลาสเฮาส์ (ชั้นใต้ดิน)
9.00 – 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
3. สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ภายในสถานี)
9.00 – 18.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
4. ห้างเจ-เวนิว (นวนคร) ชั้น 4 ติดประกันสังคม
9.00 – 18.00 น. ทุกวัน (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
5. G Point เซ็นทรัล เวิลด์ โซนจิวเวลรี่ ชั้น 1 (JW 107)
11.00-18.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
*ฟรีค่าบริการ วันนี้ – 30 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร แอพพลิเคชั่นของธนาคาร เว็บไซต์ธนาคารและตู้ ATM ได้ ซึ่งจะส่งรายงานข้อมูลเครดิตไปให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน วิธีการนี้มีค่าบริการ 150 บาท ให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
1. เคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ทุกสาขา
2. บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้บัตร ATM ที่มีอยู่ทำรายการกับตู้ ATM ของธนาคารที่ออกบัตร ATM นั้น การขอรายงานข้อมูลเครดิตจะอยู่ในเมนู “ตรวจเครดิตบูโร”
3. แอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอพพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทยบนสมาร์ทโฟน
4. เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถเข้าสู่ระบบและทำรายการผ่านเว็บไซต์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
คอลเซ็นเตอร์ (66) 0-2643-1250
อีเมล : Consumer@ncb.co.th
เว็บไซต์ : https://www.ncb.co.th/
อ่านบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ araya@ddproperty.com
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อบ้าน คู่มือซื้อขาย สามารถเป็นตัวช่วยตอบได้ทุกคำถาม พร้อมบอกรายละเอียดการคำนวณสินเชื่อบ้านให้คุณตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ