สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร พร้อม 5 ขั้นตอนการขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อโฮมฟอร์แคช (Home for Cash)

สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร ถ้าแลกเป็นเงินแล้วบ้านจะยังอยู่หรือไม่ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้เงินมาใช้โดยที่บ้านยังไม่ถูกขายไปไหน

คำถามเหล่านี้จะคลี่คลายลงได้ด้วยข้อมูลน่ารู้สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แต่แม้ยังไม่ต้องการเงินกู้ในตอนนี้ การรู้เรื่องสินเชื่อประเภทนี้อาจมีประโยชน์ในภายภาคหน้าได้ เพราะหากต้องการเงินก้อนเพื่อขยายธุรกิจหรือใช้ในเรื่องฉุกเฉินเมื่อไร ก็จะสามารถเตรียมเอกสารและเดินเรื่องขอสินเชื่อได้ทันเวลาตามที่ต้องการ

 

สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร

สินเชื่อบ้านแลกเงินคือ สัญญาเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาสำหรับเจ้าของบ้านปลอดภาระที่ต้องการใช้เงินก้อน ด้วยการนำบ้านไปจดจำนองกับธนาคาร แล้วผ่อนเงินกู้คืนตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

 

สินเชื่อบ้านแลกเงินเหมาะกับใคร

1. ผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเปล่า ที่ปลอดภาระแล้ว (ผ่อนหมดแล้ว) แต่ต้องการได้เงินก้อนมาใช้ (บางธนาคารให้สินเชื่อบ้านแลกเงินกับอสังหาริมทรัพย์ที่ยังผ่อนไม่หมดด้วยเช่นกัน)

2. ผู้ที่ต้องการรวมหนี้ทุกอย่างเข้าด้วยกัน เช่น หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้บัตรกดเงินสด แล้วผ่อนกับสินเชื่อบ้านแลกเงินเพียงแทน เนื่องจากสินเชื่อบ้านแลกเงินให้อัตราดอกเบี้ยตต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล

3. ผู้ที่ต้องการเงินทุนไปทำธุรกิจ

 

วงเงินกู้ที่จะได้รับ

ในกรณีที่ผู้กู้ต้องการใช้บ้านแลกเงินเต็มราคาบ้าน ผู้กู้จะได้รับวงเงินกู้ประมาณ 80-90% จากราคาประเมินเท่านั้น โดยวงอนุมัติจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถขอวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินอนุมัติได้ เช่น บ้านของผู้กู้ประเมินราคาได้ 3 ล้านบาท ก็จะได้วงเงินอนุมัติมา 2.4 บ้านบาท แต่ต้องการใช้เงินเพียง 4 แสนบาท ผู้กู้ก็สามารถขอกู้เท่าที่จะต้องใช้ก็ได้

โดยบางธนาคารยังนาคารจึงเปิดโอกาสให้สามารถเลือกรับวงเงินกู้แบบ Long Term (LT) หรือแบบมีระยะเวลาผ่อนที่แน่นอนเช่นเดียวกับการกู้ซื้อบ้าน หรือจะเลือกรับเป็นวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ก็ได้ โดยการเปิดวงเงินกู้ O/D ไว้ หากไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หรือจะเลือกรับวงเงินทั้งสองแบบก็ได้

 

ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย

จุดเด่นของสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นคือการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เช่นเดียวกันกับบ้านใหม่ แต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่า ซึ่งโดยทั่วไปมักอยู่ในระดับ 5% ต่อปีขึ้นไป หรือลดจากประกาศอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารเพียงเล็กน้อย แต่โดยรวมก็ยังถือว่าดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอย่างมาก

 

ระยะเวลาที่จะต้องผ่อน

นอกจากการคิดดอกเบี้ยที่เหมือนกันแล้ว ระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อบ้านแลกเงินก็เหมือนกับสินเชื่อบ้านใหม่อีกด้วย โดยสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี แต่ถ้ารู้สึกว่านานเกินไป บางธนาคารก็ยังเปิดโอกาสให้กู้บ้านแลกเงินและผ่อนคืนในระยะสั้นได้อีกด้วย แต่อัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างจากการผ่อนระยะยาวด้วยเช่นกัน

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อโฮมฟอร์แคช (Home for Cash)

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อโฮมฟอร์แคช (Home for Cash)

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

1. เตรียมตัวให้พร้อม

การเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านแลกเงินก็เหมือนกับการขอสินเชื่อทุกประเภท ที่ผู้กู้จะต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีก่อนขอสินเชื่อ หากทำประวัติเสียเอาไว้ ธนาคารก็มีโอกาสปฏิเสธได้เหมือนกัน โดยในระหว่างเตรียมทำเครดิตทางการเงินให้ดีนั้น ก็ขอให้ศึกษารายละเอียดการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารเอาไว้ ก่อนจะตัดสินใจเลือกธนาคารที่เหมาะกับตนเองที่สุด

2. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ผู้กู้ต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ก่อนยื่นให้ธนาคารทำการพิจารณาสินเชื่อ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก็เหมือนกับการขอสินเชื่อทั่วไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  • เอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  • เอกสารยืนยันรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
  • เอกสารยืนยันหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน และรูปถ่ายบ้านที่ใช้ขอสินเชื่อ

3. ประเมินราคาหลักทรัพย์

หลังจากที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจะส่งตัวแทนเข้ามาประเมินสภาพบ้านที่ขอสินเชื่อ เพื่อนำไปพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ค้ำประกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าประเมินบ้านหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร

4. ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วน ก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติพร้อมอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ทราบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้กู้ก็จะเป็นฝ่ายที่จะตอบรับวงเงินกู้ หรือจะลดวงเงินที่ได้รับให้เหลือแค่เพียงพอกับเงินที่ต้องใช้ หรือจะเลือกธนาคารอื่นที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าก็ได้

5. ทำสัญญาและจดจำนอง

เมื่อตกลงรับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยธนาคารจะนัดผู้กู้เพื่อเซ็นสัญญา แล้วดำเนินการทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินใกล้บ้านของผู้กู้ จากนั้นผู้กู้จึงจะได้รับเงินที่ขอกู้ไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

 

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

แม้ว่าจะเป็นการขอกู้เพื่อรับเงินมาใช้ แต่สินเชื่อบ้านแลกเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้อาจต้องชำระให้ธนาคารหรือสำนักงานที่ดินก่อนได้รับเงินด้วย ดังนี้

  • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  • ค่าประเมินหลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ถ้าสมัครใจทำ)

 

DDproperty Tip
ค่าใช้จ่ายบางส่วนของการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ขึ้นกับวงเงินกู้ด้วย ดังนั้นควรขอวงเงินกู้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป

 

แต่ทั้งนี้ บางธนาคารก็มีโปรโมชั่นยกเว้นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้กู้ ซึ่งอาจรวมถึงค่าจดจำนองที่มีมูลค่าสูงสุดในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ถ้าจำเป็นต้องจ่ายก็อย่าเพิ่งกังวลไป เพราะธนาคารส่วนใหญ่มักจะหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก่อนมอบเงินให้กับผู้กู้อยู่แล้ว

 

รวมโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารต่าง ๆ 

สินเชื่อบ้านแลกเงินในปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น จากข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2563 เติบโต 3% จากปีก่อนหน้า โดยแต่ละธนาคารต่างออกโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงิน ดังนี้

1. สินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงิน

- วงเงินกู้สูงสุด 8 ล้านบาท

- ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้

- ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 15 ปี

- อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ปีที่ 1-2: MRR - 1.5%
หลังจากนั้น: MRR - 0.5%

MRR + 1.0%

อาคารชุด/อาคารพาณิชย์

ปีที่ 1-2: MRR - 1.0%
หลังจากนั้น: MRR

MRR + 1.0%

ที่ดินเปล่า

ปีที่ 1-2: MRR - 0.5%
หลังจากนั้น: MRR + 1.0%

-

ทั้งนี้ หลักประกันต้องปลอดภาระการจำนอง ยกเว้น กรณี Refinance จากสถานบันการเงินอื่น

 

2. สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

จำนวนเงินให้กู้

1. เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท และไม่เกิน 50% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

ระยะเวลาชำระ

- เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

- เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี

ดอกเบี้ย

- อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

3. สินเชื่อบ้านช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย

ระยะเวลาผ่อน

- เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)

- วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี

วงเงิน

- วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ยกเว้นกรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ร่วมได้วงเงินกู้ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินหลักประกัน

- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

- วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

- วงเงินกู้ร่วมกับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

วงเงินกู้ (Loan)

MRR + 1%

6.97%

6.97%

วงเงินเบิกเกินบัญชี O/D

MRR + 2%

 

 

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

 

4. สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด

ทางเลือกที่ 1

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

MRR - 2.910%

MRR - 2.000%

4.44%

5.120%

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

MRR - 2.610%

MRR - 2.000%

4.74%

5.200%

ทางเลือกที่ 2

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

4.44%

MRR - 2.000%

4.44%

5.120%

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

4.74%

MRR - 2.000%

4.74%

5.200%

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.350% ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

หมายเหตุ:

- สำหรับพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวม 50,000 บาทขึ้นไป

- สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน

 

5. สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์

- วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (เฉพาะอาคารพาณิชย์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท)

- ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

- รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ

อัตราดอกเบี้ย

ลูกค้าทั่วไปที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

MRR +1.65%

MRR +1.65%

MRR +1.65%

MRR +1.65%

7.645%

7.645%

ลูกค้าทั่วไป ฟรีค่าจดจำนอง ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%

MRR +2.65%

MRR +2.65%

MRR +2.65%

MRR +2.65%

8.645%

8.645%

ลูกค้าทั่วไป
ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

MRR +2.40%

MRR +2.40%

MRR +2.40%

MRR +2.40%

8.395%

8.395%

ลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง
ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%

MRR +3.40%

MRR +3.40%

MRR +3.40%

MRR +3.40%

9.395%

9.395%

ลูกค้าทั่วไป ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

MRR +3.40%

MRR +3.40%

MRR +3.40%

MRR +3.40%

9.395%

9.395%

หมายเหตุ:

- อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

 

แม้ว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจต้องเสีย และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการกู้บ้านใหม่ แต่การนำบ้านไปแลกเงินก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก

ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเมื่อใด ขอให้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยน้อยผ่อนได้นานก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวในรูปแบบของบ้านที่อาศัยอยู่ในตอนนี้นี่เอง

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍