สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร พร้อม 5 ขั้นตอนการขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย

DDproperty Editorial Team
สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร พร้อม 5 ขั้นตอนการขอสินเชื่อให้ผ่านฉลุย
สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร ถ้าแลกเป็นเงินแล้วบ้านจะยังอยู่หรือไม่ แล้วต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้เงินมาใช้โดยที่บ้านยังไม่ถูกขายไปไหน
คำถามเหล่านี้จะคลี่คลายลงได้ด้วยข้อมูลน่ารู้สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน แต่แม้ยังไม่ต้องการเงินกู้ในตอนนี้ การรู้เรื่องสินเชื่อประเภทนี้อาจมีประโยชน์ในภายภาคหน้าได้ เพราะหากต้องการเงินก้อนเพื่อขยายธุรกิจหรือใช้ในเรื่องฉุกเฉินเมื่อไร ก็จะสามารถเตรียมเอกสารและเดินเรื่องขอสินเชื่อได้ทันเวลาตามที่ต้องการ
อ่านหัวข้อที่คุณสนใจ

สินเชื่อบ้านแลกเงินคืออะไร

สินเชื่อบ้านแลกเงินคือ สัญญาเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาสำหรับเจ้าของบ้านปลอดภาระที่ต้องการใช้เงินก้อน ด้วยการนำบ้านไปจดจำนองกับธนาคาร แล้วผ่อนเงินกู้คืนตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

สินเชื่อบ้านแลกเงินเหมาะกับใคร

1. ผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเปล่า ที่ปลอดภาระแล้ว (ผ่อนหมดแล้ว) แต่ต้องการได้เงินก้อนมาใช้ (บางธนาคารให้สินเชื่อบ้านแลกเงินกับอสังหาริมทรัพย์ที่ยังผ่อนไม่หมดด้วยเช่นกัน)
2. ผู้ที่ต้องการรวมหนี้ทุกอย่างเข้าด้วยกัน เช่น หนี้บัตรเครดิต หรือหนี้บัตรกดเงินสด แล้วผ่อนกับสินเชื่อบ้านแลกเงินเพียงแทน เนื่องจากสินเชื่อบ้านแลกเงินให้อัตราดอกเบี้ยตต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
3. ผู้ที่ต้องการเงินทุนไปทำธุรกิจ

วงเงินกู้ที่จะได้รับ

ในกรณีที่ผู้กู้ต้องการใช้บ้านแลกเงินเต็มราคาบ้าน ผู้กู้จะได้รับวงเงินกู้ประมาณ 80-90% จากราคาประเมินเท่านั้น โดยวงอนุมัติจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละธนาคาร
ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถขอวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินอนุมัติได้ เช่น บ้านของผู้กู้ประเมินราคาได้ 3 ล้านบาท ก็จะได้วงเงินอนุมัติมา 2.4 บ้านบาท แต่ต้องการใช้เงินเพียง 4 แสนบาท ผู้กู้ก็สามารถขอกู้เท่าที่จะต้องใช้ก็ได้
โดยบางธนาคารยังนาคารจึงเปิดโอกาสให้สามารถเลือกรับวงเงินกู้แบบ Long Term (LT) หรือแบบมีระยะเวลาผ่อนที่แน่นอนเช่นเดียวกับการกู้ซื้อบ้าน หรือจะเลือกรับเป็นวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ก็ได้ โดยการเปิดวงเงินกู้ O/D ไว้ หากไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หรือจะเลือกรับวงเงินทั้งสองแบบก็ได้

ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย

จุดเด่นของสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นคือการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เช่นเดียวกันกับบ้านใหม่ แต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่า ซึ่งโดยทั่วไปมักอยู่ในระดับ 5% ต่อปีขึ้นไป หรือลดจากประกาศอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารเพียงเล็กน้อย แต่โดยรวมก็ยังถือว่าดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอย่างมาก

ระยะเวลาที่จะต้องผ่อน

นอกจากการคิดดอกเบี้ยที่เหมือนกันแล้ว ระยะเวลาการผ่อนสินเชื่อบ้านแลกเงินก็เหมือนกับสินเชื่อบ้านใหม่อีกด้วย โดยสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี แต่ถ้ารู้สึกว่านานเกินไป บางธนาคารก็ยังเปิดโอกาสให้กู้บ้านแลกเงินและผ่อนคืนในระยะสั้นได้อีกด้วย แต่อัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างจากการผ่อนระยะยาวด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อโฮมฟอร์แคช (Home for Cash)
ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงินหรือสินเชื่อโฮมฟอร์แคช (Home for Cash)

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

1. เตรียมตัวให้พร้อม

การเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านแลกเงินก็เหมือนกับการขอสินเชื่อทุกประเภท ที่ผู้กู้จะต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีก่อนขอสินเชื่อ หากทำประวัติเสียเอาไว้ ธนาคารก็มีโอกาสปฏิเสธได้เหมือนกัน โดยในระหว่างเตรียมทำเครดิตทางการเงินให้ดีนั้น ก็ขอให้ศึกษารายละเอียดการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคารเอาไว้ ก่อนจะตัดสินใจเลือกธนาคารที่เหมาะกับตนเองที่สุด

2. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ

ผู้กู้ต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ก่อนยื่นให้ธนาคารทำการพิจารณาสินเชื่อ โดยเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ก็เหมือนกับการขอสินเชื่อทั่วไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  • เอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  • เอกสารยืนยันรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
  • เอกสารยืนยันหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน และรูปถ่ายบ้านที่ใช้ขอสินเชื่อ

3. ประเมินราคาหลักทรัพย์

หลังจากที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ธนาคารจะส่งตัวแทนเข้ามาประเมินสภาพบ้านที่ขอสินเชื่อ เพื่อนำไปพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ค้ำประกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการเรียกเก็บค่าประเมินบ้านหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร

4. ธนาคารพิจารณาอนุมัติ

เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วน ก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในการพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติพร้อมอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ทราบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้กู้ก็จะเป็นฝ่ายที่จะตอบรับวงเงินกู้ หรือจะลดวงเงินที่ได้รับให้เหลือแค่เพียงพอกับเงินที่ต้องใช้ หรือจะเลือกธนาคารอื่นที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าก็ได้

5. ทำสัญญาและจดจำนอง

เมื่อตกลงรับวงเงินและอัตราดอกเบี้ยแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยธนาคารจะนัดผู้กู้เพื่อเซ็นสัญญา แล้วดำเนินการทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินใกล้บ้านของผู้กู้ จากนั้นผู้กู้จึงจะได้รับเงินที่ขอกู้ไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

แม้ว่าจะเป็นการขอกู้เพื่อรับเงินมาใช้ แต่สินเชื่อบ้านแลกเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่ผู้กู้อาจต้องชำระให้ธนาคารหรือสำนักงานที่ดินก่อนได้รับเงินด้วย ดังนี้
  • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
  • ค่าประเมินหลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
  • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (ถ้าสมัครใจทำ)

DDproperty Tip

ค่าใช้จ่ายบางส่วนของการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน ขึ้นกับวงเงินกู้ด้วย ดังนั้นควรขอวงเงินกู้เท่าที่จำเป็นต้องใช้ ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป

แต่ทั้งนี้ บางธนาคารก็มีโปรโมชั่นยกเว้นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้กู้ ซึ่งอาจรวมถึงค่าจดจำนองที่มีมูลค่าสูงสุดในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่ถ้าจำเป็นต้องจ่ายก็อย่าเพิ่งกังวลไป เพราะธนาคารส่วนใหญ่มักจะหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก่อนมอบเงินให้กับผู้กู้อยู่แล้ว

รวมโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงินจากธนาคารต่าง ๆ

สินเชื่อบ้านแลกเงินในปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น โดยแต่ละธนาคารต่างออกโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านแลกเงิน ดังนี้

1. สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน

– นำเงินไปใช้จ่ายตามความต้องการ เช่น เพื่ออุปโภค/บริโภค
วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
– กู้ง่ายเพียงจำนองบ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเข้าธนาคาร
– ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้
– ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี
– อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ปีที่ 1-2: MRR – 1.5%

หลังจากนั้น: MRR – 0.5%
MRR + 1.0%
อาคารชุด/อาคารพาณิชย์
ปีที่ 1-2: MRR – 1.0%

หลังจากนั้น: MRR
MRR + 1.0%
ที่ดินเปล่า
ปีที่ 1-2: MRR – 0.5%

หลังจากนั้น: MRR + 1.0%
ทั้งนี้ หลักประกันต้องปลอดภาระการจำนอง ยกเว้น กรณี Refinance จากสถานบันการเงินอื่น

2. สินเชื่อบ้านช่วยได้ ธนาคารกสิกรไทย

อยากได้เงินก้อน แค่มีบ้านปลอดภาระ สมัครสินเชื่อบ้านช่วยได้ กู้ผ่านง่าย อนุมัติไว วงเงินสูง ไม่ต้องเป็นเจ้าของก็กู้ได้ รับเพิ่มบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท
– ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป
– ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ รายได้ 70,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
– ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดภายหลังจดจำนอง
โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
– ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยปลอดภาระทุกประเภท (บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์) ยกเว้นที่ดินเปล่า
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย
ผู้มีรายได้ประจำ รายได้ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป
MRR + 1.25%
7.22%
7.22%
ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ รายได้ 70,000 บาท/เดือนขึ้นไป
MRR + 1.75%
7.72%
7.72%

3. สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

– แหล่งเงินทุนสำหรับคนมีโฉนด
– ต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
– สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 ธันวาคม 2565
ตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับรายได้ 30,000 บาท
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
MRR – 2.61%
MRR – 2.00%
4.74%
5.20%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต
MRR – 2.31%
MRR – 2.00%
5.04%
5.27%

4. สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ธนาคารไทยพาณิชย์

– วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท (เฉพาะอาคารพาณิชย์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท)
– ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
– รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ
อัตราดอกเบี้ย
ลูกค้าทั่วไปที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%
MRR +1.65%
MRR +1.65%
MRR +1.65%
MRR +1.65%
7.645%
7.645%
ลูกค้าทั่วไป ฟรีค่าจดจำนอง ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%
MRR +2.40%
MRR +2.40%
MRR +2.40%
MRR +2.40%
8.395%
8.395%
ลูกค้าทั่วไป

ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%
MRR +2.40%
MRR +2.40%
MRR +2.40%
MRR +2.40%
8.395%
8.395%
ลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง

ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%
MRR +3.15%
MRR +3.15%
MRR +3.15%
MRR +3.15%
9.145%
9.145%
ลูกค้าทั่วไป ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
MRR +3.40%
MRR +3.40%
MRR +3.40%
MRR +3.40%
9.395%
9.395%
หมายเหตุ:
– อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564
– อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี

5. สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตประจำวันด้วยสินเชื่อ “บ้านแลกเงิน” ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท คิดอัตรากำไรเริ่มต้น 4.90% ต่อปี สามารถใช้รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นได้
เปิดโอกาสทางการเงินให้กับผู้ที่มีหลักประกันประเภทที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระหนี้ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดในอาคาร อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ ตอบโจทย์ผู้ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ
หรือสามารถนำเงินไปรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นที่มีอัตราที่สูงกว่า หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA)
ให้วงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย คิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 4.90% ต่อปี (SPRL – 2.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ปัจจุบัน SPRL = 7.40 % ต่อปี)
ผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาการผ่อนขึ้นอยู่กับอายุของขอสินเชื่อ ซึ่งผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุไม่เกิน 70 ปี
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 1302
แม้ว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินจะมีขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่อาจต้องเสีย และมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าการกู้บ้านใหม่ แต่การนำบ้านไปแลกเงินก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการขอสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก
ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเมื่อใด ขอให้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยน้อยผ่อนได้นานก็อาจจะอยู่ใกล้ตัวในรูปแบบของบ้านที่อาศัยอยู่ในตอนนี้นี่เอง
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์