6 ขั้นตอนตั้งแต่การตรวจรับถึงโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้าง

DDproperty Editorial Team
6 ขั้นตอนตั้งแต่การตรวจรับถึงโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้าง
หลายคนกำลังตื่นเต้น และตั้งตารอคอยการย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นยังต้องผ่านหลายขั้นตอนทั้งการตรวจรับ และการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดที่ต้องตัดสินใจ ต้องใช้เวลาในการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร DDproperty ชวนคุณเรียนรู้ไปพร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมค่าใช้จ่าย

เมื่อผ่อนดาวน์คอนโดงวดสุดท้ายแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่ยังเหลืออยู่และจะต้องชำระให้ทางโครงการเมื่อโอนกรรมสิทธิ์
ในขั้นตอนนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ว่าจะซื้อเป็นเงินสด หรือจะขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งโครงการหลายแห่งจะร่วมกับธนาคารเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้าอยู่แล้วและมีเจ้าหน้าที่ประสานงานการขอสินเชื่อให้ ผู้ซื้อควรสอบถามโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจรับมอบบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่โครงการจะติดต่อผู้ซื้อเพื่อนัดหมายเข้าตรวจรับ ซึ่งสามารถเข้ามาตรวจรับเองก็ได้ หรือจะมอบอำนาจให้คนอื่นเข้ามาตรวจแทนก็ได้เช่นกัน หากการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ และมีคุณภาพ ผู้ซื้อสามารถรับมอบได้เลย แต่ถ้ามีการแก้ไขก็จะมีการนัดหมายตรวจรับอีกครั้งหลังแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์

เจ้าหน้าที่จะให้รายการเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ที่ลูกค้าจะต้องเตรียมมา และจะมีการยืนยันชื่อที่จะใช้โอนกรรมสิทธิ์อีกครั้ง โดยชื่อผู้รับโอนจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ปรากฎในชื่อผู้จะซื้อในสัญญาจะซื้อจะขาย

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมการชำระเงิน

หากผู้ซื้อชำระเงินสด โครงการจะแจ้งรายละเอียดการออกแคชเชียร์เช็ค และหากเป็นการขอสินเชื่อโครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารที่ลูกค้าขอสินเชื่อ หากวงเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติต่ำกว่าค่าใช้จ่าย โครงการจะแจ้งให้ลูกค้าเตรียมชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสำหรับส่วนต่าง

ขั้นตอนที่ 5 การโอนกรรมสิทธิ์

โครงการแจ้งนัดหมายวันเวลาที่จะโอนกรรมสิทธิ์ พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อาจต้องจ่ายเพิ่มในการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

ตารางค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

ประเภทของค่าใช้จ่ายจ่ายเท่าไหร่
ค่าธรรมเนียมการโอน2% ของราคาประเมิน แบ่งจ่ายคนละ 1% ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3% ของราคาซื้อขาย
ค่าอากรแสตมป์0.5% ของราคาซื้อขาย
ค่าจดจำนอง1% ของยอดเงินกู้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ผู้ซื้อบ้านสามารถไปโอนด้วยตนเอง หรือให้เจ้าหน้าที่โครงการดำเนินการแทนด้วยการมอบอำนาจก็ได้ ซึ่งจะได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ในภายหลัง
ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์มีอะไรบ้าง

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์

เอกสารที่จะได้รับจากการโอนกรรมสิทธิ์มีดังนี้
1. เอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนด หรือใบแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด
2. หนังสือสัญญาซื้อขาย
3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการโอน
4. หนังสือสัญญาจำนองเป็นประกัน (กรณีขอสินเชื่อ)
5. ใบเสร็จค่าจดจำนอง (กรณีขอสินเชื่อ)
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามยอดนิยม

ซื้อบ้านมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อเป็นคนจ่าย ผู้ขายเป็นคนจ่าย หรือจ่ายร่วมกันตามตกลง คือ 1.ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 2.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3.ค่าธรรมเนียมโอนบ้าน 4.ค่าจดจำนอง 5.ค่าอากรแสตมป์

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ มีภาระภาษีที่ผู้ขายจำเป็นต้องเสีย โดยภาษีในการขายบ้านมีด้วยกันหลัก ๆ อยู่ 2 อย่าง คือ 1.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ 2.ภาษีธุรกิจเฉพาะ