ปิดการขายบ้าน-คอนโด 5 เทคนิคปิดการขายไว ใช้ได้ผลจริง

DDproperty Editorial Team
ปิดการขายบ้าน-คอนโด 5 เทคนิคปิดการขายไว ใช้ได้ผลจริง
ใครที่กำลังคิดจะขายบ้าน นอกจากจะต้องศึกษาคู่มือการขายบ้าน หาข้อมูล ขั้นตอนการขายบ้าน คอนโด ที่ถูกต้อง ตลอดจนการตั้งราคาขายอสังหาริมทรัพย์ และ เทคนิคการขายบ้านให้ได้เร็วแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ขายพลาดไม่ได้ก็คือขั้นตอนสุดท้ายหรือวิธีการปิดการขายบ้าน คอนโด ซึ่งผู้ขายหลาย ๆ คน ไม่ได้เตรียมตัวในส่วนนี้ ทำให้เกิดการปิดขายที่ล่าช้าและพลาดโอกาสในการขายบ้าน ดังนั้นใครที่คิดจะขาย บ้าน คอนโด ก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนการขายบ้านขั้นสุดท้ายนี้ด้วย

sportlight

ทำอย่างไรถึงจะปิดการขายบ้านได้เร็วที่สุด?

การปิดการขายถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นอกจากเราจะดึงกลุ่มผู้ซื้อให้มาดูบ้านที่เรากำลังประกาศขายอยู่ได้แล้ว แต่หากไม่เกิดการซื้อขายก็ถือว่าการขายบ้านนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นหากมีการนำเสนอและพูดคุยเราควรใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อปิดการขายให้กับผู้สนใจบ้านของเราให้เร็วที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 เทคนิค ดังนี้

1. ข้อมูลของบ้านที่ถูกต้องชัดเจน

ผู้ขายควรมีข้อมูลทุกอย่างของบ้านที่จะขาย เปรียบเทียบระหว่างบ้านหลังอื่น ๆ ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือ ในละแวกเดียวกัน ตลอดจนที่ตั้งทำเล การเดินทาง สาธารณูปโภคใกล้เคียง อายุของบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ขายจะมอบให้กับตัวบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้ควรสรุปให้อยู่ภายใต้กระดาษแผ่นเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อทำการย่อยข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเกิดความสนใจในตัวบ้านที่เราต้องการขาย

2. รู้จักความต้องการของผู้ซื้อ

นอกจากข้อมูลของตัวบ้านที่ผู้ขายอยากรู้ที่สุด ผู้ขายก็ต้องทำการศึกษาข้อมูลในตัวผู้ซื้อด้วย กลุ่มผู้ซื้อที่สนใจบ้านมือสองนั้นแบ่งด้วยกันเป็นหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่มีงบประมาณจำกัด กลุ่มครอบครัวขยาย กลุ่มนักลงทุน ซึ่งพฤติกรรมในการเลือกซื้อก็จะแตกต่างกันไป หากเรารู้ว่าผู้ซื้อเป็นผู้บริโภคกลุ่มไหนก็จะสามารถพูดคุยเจรจาโน้มน้าวให้ผู้ซื้อกลุ่มนั้น ๆ เกิดความสนใจได้ไม่ยาก

3. รู้จักเจรจารับมือกับการต่อรองเพื่อปิดขายบ้านในราคาที่ต้องการ

ข้อนี้ถือเป็นข้อที่สำคัญมากสำหรับผู้ขาย เพราะคนที่ต้องการซื้อขาย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถ สิ่งของต่าง ๆ ล้วนต้องถูกต่อรองจากผู้ซื้อทั้งสิ้น ดังนั้นก่อนที่จะทำการปิดการขาย หากผู้ขายอยากได้ราคาบ้านที่ต้องการควรย้ำราคาเดิมกับผู้ซื้อ รวมทั้งบอกเหตุผลที่ดีว่าทำไมถึงลดราคาบ้านไม่ได้
แต่ทั้งนี้ก็มีอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ปิดการขายได้ไม่ยาก นั่นก็คือการตั้งราคาบ้านที่สูงกว่าราคาจริงแต่เป็นราคาที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไป และทำการลดราคาลงมาจนผู้ซื้อพอใจ วิธีนี้ก็ถือเป็นอีกวิธีที่จะนำไปสู่การปิดการขายบ้าน คอนโดได้ไม่ยาก
ปิดการขายทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

4. รู้จักการทำโปรโมชั่นในการขายบ้าน คอนโด

ถึงแม้บ้าน หรือคอนโด ของคุณจะไม่ใช่มือหนึ่ง แต่เราก็สามารถทำโปรโมชั่นให้กับบ้านและคอนโด ของเราได้ ไม่ว่าจะเป็น ถ้าทำการทำสัญญาในวันที่มาดูจะมีส่วนลดให้กับผู้ซื้อ หรือมีการแถมเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น
การจัดโปรโมชั่นแบบนี้ นอกจากช่วยให้เราประหยัดงบในการถอดค่าติดตั้งได้แล้ว ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบ้านและคอนโดได้ด้วย เนื่องจากผู้ซื้อหลายคนก็อยากได้บ้านและคอนโดที่ทำการซื้อและย้ายเข้าไปอยู่ได้เลย

5. เตรียมเอกสารในการซื้อขายให้พร้อม

การพาผู้ซื้อชมบ้านเรา ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าผู้ซื้อจะทำการซื้อขายบ้านของเราเลยหรือไม่ แต่เราสามารถเตรียมเอกสารสำคัญในการซื้อขายบ้านได้ตลอดเวลา ซึ่งเอสารที่ควรมีอย่างยิ่งในการที่จะทำให้บ้านสามารถปิดการขายได้ก็คือ สัญญาจะซื้อจะขาย ถือเป็นเอกสารที่ผู้ขายควรมีติดไว้เพื่อที่จะให้ผู้ซื้อทำสัญญาว่าจะเกิดการซื้อขายขึ้นจริง ๆ ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าผู้ซื้อจะทำการซื้อหรือไม่ แต่การเตรียมพร้อมจะไม่ทำให้เราพลาดโอกาส
สรุปรายละเอียดของสัญญาจะซื้อจะขาย
องค์ประกอบของสัญญา
รายละเอียด
รายละเอียดฃการจัดทำสัญญา
วัน-เวลา ที่ทำสัญญา
รายละเอียดคู่สัญญา
ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์
รายละเอียดบนหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
รายละเอียดราคาขาย-การชำระเงิน
ราคาที่ตกลงจะซื้อจะขาย
รายละเอียดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
วันที่ในการสัญญาซื้อขาย-วันโอนกรรมสิทธิ์
รายละเอียดการส่งมอบ
ระยะเวลาในการส่งมอบ
การโอนสิทธิและคำรับรองของผู้จะขาย
ระบุในสัญญาไม่ให้ผู้จะซื้อโอนสิทธิไปยังบุคคลอื่น
การผิดสัญญาและการระงับสัญญา
ระบุเงื่อนไขในการผิดสัญญาของผู้จะซื้อ-ผู้จะขาย
ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ
ทำสัญญาตกลงล่วงหน้า เพื่อหาทางออกในกรณีที่มีปัญหา
การลงชื่อของคู่สัญญาและพยาน
ลงชื่อผู้จะซื้อและผู้จะขาย พร้อมพยาน ฝ่ายละ 1 คน
สุดท้ายนี้นอกจากเทคนิคในการปิดการขายบ้าน คอนโด แล้ว สิ่งที่ผู้ขายต้องทำหลังจากสามารถปิดการขายได้ก็คือย้ายออก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่คนที่ขายบ้านหรือคอนโด มือสอง มักจะทำการย้ายออกก่อนขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันปัญหาที่พบเจอคือลูกบ้านที่ทำการเช่าบ้าน หรือ คอนโด อยู่มากกว่าที่มักไม่ยอมย้ายออก เมื่อเจ้าของทำการขาย
ดังนั้นหากต้องการจะขายบ้านหรือคอนโดนั้น ๆ สิ่งที่ควรทำก่อนจะปิดการขายก็คือรอให้สัญญาการเช่าจบลงตามหนังสือสัญญาการเช่าก่อน หรือหากมีปัญหาเรื่องการย้ายออกเจ้าของก็ต้องทำการฟ้องขับไล่ เมื่อบ้านหรืองว่างแล้ว จึงทำการเก็บข้าวของย้ายออก และทำการขาย วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการขายและจะทำให้ผู้ขายสามารถปิดการขายบ้าน คอนโด อย่างสวยงาม
เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย กิตติคม พจนี Content Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์