คนไทยคิดอย่างไรกับตลาดบ้าน - คอนโดในช่วงนี้

CSS_H2_2021

สภาพตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย จำนวนผู้ป่วยใหม่แตะหลักหมื่นและมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัย และความพึงพอใจของผู้บริโภค แม้ความต้องการที่อยู่อาศัยจะยังมี ประกอบกับราคาที่อยู่อาศัยปรับตัวลดลง แต่ผู้บริโภคยังคงคาดหวังมาตรการจากภาครัฐช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ในช่วงนี้

ตลาดที่อยู่อาศัยปี 64 ยังคงเป็นตลาดของผู้ซื้อที่มีความพร้อม

ปัจจุบันมีมาตรการที่ช่วยผลักดันตลาดอสังหาริมทรัพย์ และช่วยคนซื้อบ้าน คือ มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง สำหรับบ้านและคอนโดหลังแรก ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ขยายเวลาถึง 31 ธันวาคม 2564 

เช็กมาตรการรัฐ ซื้อบ้าน 2564 มาตรการไหนดี? 

ขณะที่ทางฝั่งผู้ประกอบการได้ออกโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยเอง สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่ถูกลง เช่นเดียวกับนักลงทุนที่มีความพร้อมก็สามารถเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้น ด้วยต้นทุนที่ถูกลงเช่นเดียวกัน

ปี 2564 จึงยังเป็นช่วงเวลาของผู้ซื้อที่มีความพร้อม และอำนาจต่อรองเป็นของผู้บริโภคและนักลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น

ผลสำรวจฯ ชี้ผู้บริโภคพึงพอใจ ราคาที่อยู่อาศัยถูกลง  

CSS H1 2021

จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อตลาดที่อยู่อาศัย DDproperty's Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด ซึ่งมีผู้ทำแบบสำรวจกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัย กลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้เช่า รวมถึงกลุ่มที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว พบว่า

  • 41% มองว่า ราคาที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับที่คิดไว้ ลดลงจากการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 43% 
  • 30% มองว่า มีแนวโน้มในการลงทุนระยะยาวที่ดี ลดลงจากการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 34%
  • 29% ยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย และมองว่าราคาของที่อยู่อาศัยลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ใกล้เคียงกับการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 30%
  • 28% มองว่า ธนาคารมีมาตรการที่ช่วยในการเลื่อนการชำระหนี้ ลดลงจากการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 31%
  • 27% ให้ความเห็นว่า ตลาดที่อยู่อาศัยมีเสถียรภาพและยืดหยุ่น ทรงตัวจากการสำรวจฯ รอบก่อน

จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสภาพตลาดที่อยู่อาศัย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการสำรวจฯ รอบก่อนหน้า  

กู้ซื้อบ้านยังมีข้อจำกัด นโยบายรัฐไม่เอื้อ

แม้ผู้บริโภคจะยังคงมีความต้องการซื้อบ้านอยู่ แต่ผู้บริโภคยังคงไม่มีความพร้อมในการซื้อบ้านเป็นของตัวเอง จากทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก ความมั่นคงของรายได้ที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อ รวมทั้งมาตรการด้านที่อยู่อาศัยของทางภาครัฐในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อความสามารถในการซื้อบ้าน และประเด็นอื่น ๆ ซึ่งจากผลการสำรวจฯ พบว่า มีหลายอุปสรรคที่ทำให้ผู้บริโภคยังไม่พร้อมมีบ้านเป็นของตัวเอง

  • 71% มองว่า เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ลดลงจากการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 68%
  • 32% ให้ความเห็นว่า ไม่สามารถหาที่อยุ่อาศัยที่ตรงกับความต้องการได้ เท่ากับการสำรวจฯ รอบก่อน
  • 30% มองว่า ขาดตัวเลือกทางการเงิน เพิ่มขึ้นจากการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 28%
  • 29% มองว่า ตลาดที่อยู่อาศัยมีความผันผวนสูง ลดลงจากการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 33%
  • 27% ให้ความเห็นว่า นโยบายรัฐมีข้อจำกัด/ไม่เอื้ออำนวยต่อการซื้อที่อยู่อาศัย ลดลงจากการสำรวจฯ รอบก่อนที่อยู่ที่ 29% 

แม้ผู้บริโภคจะยังมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากที่อยู่อาศัยมีราคาถูกลง แต่ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้านที่ส่งผลต่อการซื้อบ้าน โดยเฉพาะนโยบายรัฐที่เอื้อต่อการซื้อที่อยู่อาศัยไม่เป็นไปตามที่ผู้บริโภคคาดหวัง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจด้านนโยบายรัฐน้อยลง 

ผู้บริโภคคาดหวังรัฐลดดอกเบี้ย-ลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรก 

CSS H1 2021

ผู้บริโภคถึง 80% ยังคงไม่พึงพอใจต่อมาตรการรัฐ เนื่องจากไม่เอื้อต่อการซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่คาดหวังให้รัฐออกนโยบายกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยใน 2 เรื่องหลัก คือ 

1. ปรับลดดอกเบี้ยบ้านทั้งบ้านใหม่และบ้านที่กำลังผ่อนอยู่ เพื่อบรรเทาภาระหนี้ ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ต่อปี เป็นโอกาสทองสำหรับคนที่กำลังอยากซื้อบ้าน เนื่องจากทุกธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลง ตามกลไกของดอกเบี้ยนโยบาย 

2. ลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังแรก (ปัจจุบันผู้ซื้อบ้านสามารถนำดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับธนาคารมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท) 

อย่างไรก็ดี ในอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้บริโภค 60% มองว่าราคาที่อยู่อาศัยในอนาคตมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ใกล้เคียงกับผลการสำรวจฯ รอบก่อนหน้าที่อยู่ที่ 61% โดยคาดว่า หากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กระจายสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย มีการเปิดประเทศ และเศรษฐกิจฟื้นตัวมากขึ้น จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวได้ในอนาคต

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Refinancing Calculator Icon
เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍