คนไทยใช้สื่อไหนในการค้นหา ซื้อ เช่าบ้าน

DDproperty Editorial Team
คนไทยใช้สื่อไหนในการค้นหา ซื้อ เช่าบ้าน
ช่วงโควิด-19 พฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน หนึ่งในนั้น คือ พฤติกรรมในการเลือกค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งหันมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ รวมถึงเว็บไซต์ของโครงการ เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาฯ แพลตฟอร์มที่รวมดีล/โปรโมชันต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
TLB_Css_Banner728x90

คนไทยใช้โซเชียลมีเดียหาบ้าน เพิ่มขึ้น 70%

จากผลสำรวจของ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study รอบล่าสุด ซึ่งมีผู้ทำแบบสำรวจกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัย กลุ่มนักลงทุน กลุ่มผู้เช่า รวมถึงกลุ่มที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ในประเด็นคำถามเกี่ยวกับ “การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูงที่ต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือก
หากเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า คนไทยหันมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น โดยภาพรวม 5 อันดับแรก พบว่า
อันดับ 1 ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ อยู่ที่ 70%
อันดับ 2 เว็บไซต์ของโครงการ อยู่ที่ 54%
อันดับ 3 เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาฯ อยู่ที่ 51%
อันดับ 4 แพลตฟอร์มที่รวมดีล/โปรโมชันต่าง ๆ อยู่ที่ 48%
อันดับ 5 แชตไลน์ อยู่ที่ 44%

เจ้าของที่อยู่อาศัยและนักลงทุน ใช้โซเชียลมีเดียสูงสุด

เมื่อโฟกัสที่ช่วงอายุและสถานะ พบว่า ทุกกลุ่มมีการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ คือ กลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัยและกลุ่มนักลงทุน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัยและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการซื้อหรือลงทุนมากที่สุด
โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต้องการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงสะดวก ง่าย ข้อมูลมีความหลากหลาย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เว็บไซต์ของโครงการ เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาฯ และแพลตฟอร์มรวมดีล/โปรโมชันส่วนลดต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน เพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด

ช่วงอายุ 40-49 ปี ใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น 75%

ผลสำรวจฯ ระบุว่า กลุ่มเจ้าของที่อยู่อาศัยใช้ช่องทางโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์มากที่สุด อยู่ที่ 74% สูงที่สุดในช่วงอายุ 40-49 ปี อยู่ที่ 75% และพบว่ามีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในทุกช่วงอายุ โดยช่วงอายุ 22-29 ปี อยู่ที่ 74% ช่วงอายุ 30-39 ปี อยู่ที่ 69% ช่วงอายุ 50-59 ปี อยู่ที่ 62% และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 61% ตามลำดับ
รองลงมาเป็นเว็บไซต์ของโครงการ 60% เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาฯ 56% แพลตฟอร์มที่รวมดีล/โปรโมชันต่าง ๆ 55% ระบบนำทัวร์เสมือนจริง (Virtual Tour) 33% และเข้าเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเอง 25%
ขณะที่กลุ่มนักลงทุน ผลสำรวจฯ ระบุว่า ใช้แพลตฟอร์มที่รวมดีล/โปรโมชันต่าง ๆ มากที่สุด อยู่ที่ 66% รองลงมาเป็นแชตไลน์ 57% และรายงานอสังหาฯ 25%

ตัวเลขการเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเอง เพิ่มขึ้น 26%

Consumer Sentiment Study H2 2021
แม้การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยภาพรวมจะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น เพราะถือเป็นด่านแรกที่ต้องเข้ามาเช็กก่อนตัดสินใจซื้อ แต่อย่างไรก็ดี ตัวเลขการเข้าเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเองพบว่า เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกัน
จากผลสำรวจฯ แสดงให้เห็นว่า การเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเองยังจำเป็น แม้ในช่วงโควิด-19 โดยพบว่า ตัวเลขการเข้าเยี่ยมชมโครงการด้วยตัวเอง เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 26% เนื่องจากบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูง ผู้บริโภคต้องเห็นสินค้าจริงที่สนใจมาเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจซื้อ โดยจะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เว็บไซต์ของโครงการ เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขาย-เช่าอสังหาฯ เพื่อค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อน หากสนใจโครงการนั้นจริง ๆ ก็จะเข้าไปเยี่ยมชมก่อนตัดสินใจ
เป็นเหตุผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต่างพยายามพัฒนาแพลตฟอร์ม ที่ทำให้ลูกค้าได้เห็นภาพเสมือนจริง เช่น สามารถนั่งชมห้องตัวอย่าง ชมยูนิตที่ต้องการซื้อ หรือชมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของโครงการ ได้เสมือนมาเยี่ยมชมโครงการจริงด้วยตัวเอง

6 ขั้นตอนในการเลือกซื้อคอนโดให้คุ้มค่า ในปี 2021

อัตราดอกเบี้ย ตัวแปรสำคัญในการเลือกสินเชื่อบ้าน

Consumer Sentiment Study H2 2021
ทางด้านปัจจัยสำคัญที่คนไทยพิจารณาในการเลือกสินเชื่อบ้าน มีความคล้ายคลึงกับผลการสำรวจฯ รอบก่อนหน้า โดยพบว่าอัตราดอกเบี้ย อัตราการผ่อนชำระ และระยะเวลาในการกู้ เป็น 3 อันดับแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้น ๆ
อันดับ 1 อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ 71%
อันดับ 2 อัตราการผ่อนชำระ อยู่ที่ 69%
อันดับ 3 ระยะเวลาในการกู้ อยู่ที่ 56%
ช่วงโควิด-19 เป็นโอกาสของคนที่มีความพร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ประกอบการปรับราคาลดลง รวมทั้งมีโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม มากระตุ้นการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกระตุ้นให้กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่อยู่อาศัย (Real demand) ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยจะเห็นว่าสถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ มีการโปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้าน โดยให้ข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำที่น่าสนใจ
จากผลการสำรวจฯ ดังกล่าวได้สะท้อนข้อมูลพฤติกรรมของคนไทย ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการมาของโควิด-19 ที่หันมาใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะการช้อปปิ้งออนไลน์ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ยังใช้ในการค้นหาที่อยู่อาศัยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นเพียงด่านแรกเท่านั้น เพราะการตัดสินใจซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยซึ่งมีราคาสูง จะต้องมีการไปเยี่ยมชมโครงการจริงก่อนตัดสินใจ และยังมีอีกหลายปัจจัยในการพิจารณา เช่น อัตราดอกเบี้ย ที่จะช่วยผู้ที่มีความพร้อมตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น DDproperty by PropertyGuru ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ออลพร็อพเพอร์ตี้ มีเดีย จำกัด ไม่สามารถรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับข้อมูล รวมทั้งไม่สามารถรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ของข้อมูล ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต แม้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน ณ เวลาที่เขียน แต่ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้ไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน, การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือทางกฎหมายทันที ผู้อ่านไม่ควรใช้ข้อมูลในบทความ แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและสถานการณ์ส่วนตัวของคุณได้ ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากคุณเลือกที่จะนำข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

คำนวณสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

เช็กยอดผ่อนชำระต่อเดือนอัตราใหม่และจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้หลังจากการทำรีไฟแนนซ์