ทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งทำใหม่ที่ไหน

DDproperty Editorial Team
ทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร ต้องแจ้งทำใหม่ที่ไหน
ทะเบียนบ้านหาย อีกหนึ่งปัญหาที่ไม่มีใครอยากให้เกิด เพราะทะเบียนบ้านถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทุกคนในบ้านต้องใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียน สมัครงาน หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ลองมาดูว่าเจ้าบ้านจะต้องทำอย่างไรเมื่อทะเบียนบ้านหาย และวิธีขอทะเบียนบ้านใหม่ที่เจ้าบ้านควรรู้ได้ที่นี่

ทะเบียนบ้านมีความสำคัญอย่างไร

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่นายทะเบียนออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนดให้มีเลขประจำบ้าน (เลขที่บ้าน) ซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร
ขอบ้านเลขที่ ขอทะเบียนบ้าน มีขั้นตอนอย่างไร

ขอบ้านเลขที่ ขอทะเบียนบ้าน มีขั้นตอนอย่างไร

ทะเบียนบ้านหายต้องทำอย่างไร

ทะเบียนบ้านหาย หรือทะเบียนบ้านชำรุด สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเตรียมเอกสาร โดยเจ้าบ้านสามารถติดต่อยื่นคำร้อง ขอทะเบียนบ้านเล่มใหม่ ต่อนายทะเบียนในท้องที่ ที่บ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยใช้หลักฐานเพียงบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
หากเจ้าบ้านไม่สะดวกเดินทางไปดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการมายื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแทนได้ แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ
– หนังสือมอบอำนาจ
– บัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
– บัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบหมาย
โดยค่าธรรมเนียมในการออกทะเบียนใหม่เล่มใหม่ฉบับละ 20 บาท

ทะเบียนบ้านหายแต่ไม่มีเจ้าบ้านต้องทำอย่างไร

กรณีที่ทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด แต่ไม่มีเจ้าบ้าน เนื่องจากเจ้าบ้านเสียชีวิตแล้ว ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เดินเรื่องขอทะเบียนบ้านใหม่แทนได้ โดยใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเท่านั้น
กรณีที่บ้านยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือยังไม่มีเจ้าของบ้าน ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้นดำเนินการ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ พร้อมบัตรประชาชนไปยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ แต่หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมเกอสารกหลักฐานยืนยันเจ้าของกรรมสิทธิ์
แต่ถ้าในกรณีที่ยังไม่มีการโอนหรือไม่มีเจ้าบ้าน ให้คนที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนี้ทำการ ดำเนินการได้ โดยนำเอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์ไปยื่นเรื่องประกอบ แต่ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้พาผู้มีอำนาจปกครองไปยื่นเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานยื่นยันการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ทะเบียนบ้านหาย มีเจ้าบ้าน แต่ติดต่อเจ้าบ้านไม่ได้ทำอย่างไร

ตามหลักเกณฑ์การขอทะเบียนบ้านใหม่นั้น หากว่าบ้านยังมีเจ้าบ้าน การขอทะเบียนบ้านใหม่จะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าบ้านดำเนินการ แต่กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าบ้านได้ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่จะไปยื่นเรื่องโดยตรง
กรรมสิทธิ์เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ไม่มีอำนาจเต็ม

กรรมสิทธิ์เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน ไม่มีอำนาจเต็ม

ทำทะเบียนบ้านหายแจ้งทำใหม่ได้ที่ไหน

สถานที่ที่คุณจะสามารถเข้าไปยื่นขอเล่มทะเบียนบ้านใหม่ได้เมื่อทะเบียนบ้านหายหรือทะเบียนบ้านชำรุดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าทะเบียนบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่เขตไหน เพราะต้องขอจากเขตเดิมที่ออกให้ ดังนี้
1. กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการยื่นทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานเขต ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
2. ต่างจังหวัด ท่านจะสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ ที่เจ้าบ้านมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
ทะเบียนบ้านหายไม่ต้องไปแจ้งความ

ทะเบียนบ้านหายไม่ต้องไปแจ้งความ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากทะเบียนบ้านหายไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ เช่นเดียวกับเอกสารเหล่านี้ที่หายแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่โรงพัก สามารถดำเนินการทำใหม่ได้ทันทีที่รู้ว่าหาย ได้แก่
1. ทะเบียนบ้าน เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถยื่นขอทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ
2. บัตรประชาชน เจ้าของบัตรประชาชนหาย นำทะเบียนบ้านตัวจริง มายื่นเรื่องขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ
3. แผ่นป้ายทะเบียนรถ ให้นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการของทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่
4. ใบอนุญาตขับขี่ ให้นำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบขับขี่ใหม่เท่านั้น
5. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ให้นำบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านมายื่นเรื่องขอทำบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีใหม่ได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เขตของคุณ
จะเห็นได้ว่าเมื่อทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด มีวิธีการไม่ยากอย่างที่คิด และใช้เอกสารน้อย เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ในกรณีที่มีเจ้าบ้าน และไม่ต้องไปแจ้งความ ซึ่งเอื้อต่อการขอทะเบียนบ้านใหม่ได้
โฉนดที่ดินหาย-ชำรุด-คัดโฉนดที่ดิน ทำที่ไหน

โฉนดที่ดินหาย-ชำรุด-คัดโฉนดที่ดิน ทำที่ไหน

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือนตามระยะเวลากู้

เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้

คำนวณวงเงินกู้สูงสุด

คำนวณสินเชื่อบ้าน ยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าจะได้รับจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน

ทะเบียนบ้านหาย ทำยังไง

ทะเบียนบ้านหาย ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียนตามทะเบียนบ้าน เอกสารที่ใช้ 1.บัตรประชาชนเจ้าบ้าน 2.บัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นทำแทน) 3.หนังสือมอบอำนาจ 4.ค่าธรรมเนียม 20 บาท

กรณีที่ทะเบียนบ้านหายหรือชำรุด แต่ไม่มีเจ้าบ้าน เนื่องจากเจ้าบ้านเสียชีวิตแล้ว ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เดินเรื่องขอทะเบียนบ้านใหม่แทนได้ โดยใช้เอกสารเพียงบัตรประชาชนของเจ้าของบ้านเท่านั้น