หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ยืนยันสิทธิ์เพื่อทำธุรกิจ-เปิดร้านค้า 2566

DDproperty Editorial Team
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ยืนยันสิทธิ์เพื่อทำธุรกิจ-เปิดร้านค้า 2566
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องมีในการที่คุณจะไปดำเนินธุรกิจการค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าอาคารเพื่อทำธุรกิจ เปิดร้านค้า เปิดออฟฟิศใหม่ เช่าที่ดินสร้างตึกเพื่อการพาณิชยกรรม หรือแม้จะแค่เช่าสถานที่เพื่อทำกิจการใด ๆ
คุณจำเป็นจะต้องมีทั้งเอกสารหนังสือสัญญาเช่า เอกสารการซื้อ-ขาย และเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ อย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือใบยินยอมให้ใช้สถานที่ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะหากไม่มีเอกสารฉบับนี้แล้ว คุณก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในใช้สถานที่นั้นดำเนินธุรกิจ ๆ ได้

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ คืออะไร

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือใบยินยอมให้ใช้สถานที่ คือ เอกสารยืนยันว่าผู้ประกอบการได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้สามารถใช้อาคารสถานที่นั้นในการดำเนินกิจการและกิจกรรมตามที่ระบุในหนังสือดังกล่าวได้ ณ อาคารสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอาคารสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ ที่มีการเช่าอาคารหรือเช่าที่ดินเพื่อทำในการดำเนินกิจการนั้น จะต้องขอให้เจ้าของสถานที่ออกหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลในการยืนยันต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้ว
สัญญาเช่าอาคารมีอะไรต้องดูบ้าง

สัญญาเช่าอาคารมีอะไรต้องดูบ้าง

แต่ถ้าหากคุณเคยจดทะเบียนแล้ว ก็ยังคงต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เพื่ออัปเดตข้อมูลสถานที่ประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินกิจการ ณ สถานที่นั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของที่หรือเจ้าของอาคาร และหนังสือเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการยืนยันต่อหน่วยงานรัฐและเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
เปิดออฟฟิศใหม่หลังได้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่-ใบยินยอมให้ใช้สถานที่
ทั้งนี้ เมื่อได้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ไปใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคล ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพฯ และเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับต่างจังหวัด) ในเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่) จะต้องนำเอกสารเหล่านี้ยื่นควบคู่ไปด้วย
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอม (เจ้าของอาคารสถานที่) ในกรณีที่ผู้ให้ความยินยอมเป็นนิติบุคคล จะต้องมีสำเนาใบรับรองของบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามรับรอง
– สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ
– สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายหรือใบคำขอเลขที่บ้าน
– แผนที่อย่างสังเขปของสถานที่ประกอบการ 2 ฉบับ
ในกรณีที่คุณจะใช้บ้านของตนเองเป็นที่ตั้งของสำนักงานหรือใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ โดยที่ไม่มีการคิดค่าเช่า คุณจะต้องทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เพื่อประกอบธุรกิจเช่นกัน โดยจะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของคุณควบคู่ไปด้วย
ทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร

ทะเบียนบ้านหาย-ชำรุดต้องทำอย่างไร

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เมื่อต้องออกงานเทศกาล ร้านค้า

หลายคนอาจจะคิดว่า การเช่าสถานที่จัดงานเทศกาล หรืองานแฟร์ร้านค้าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ นั้นไม่จำเป็นต้องยื่นขอหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จากเจ้าของสถานที่ แต่จริง ๆ แล้ว คุณควรจะทำการขอหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ด้วย เช่น เช่าลานจอดรถจัดงานเปิดท้ายขายของ เช่าส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะจัดงานแฟร์คนรักสุนัข หรือเช่าพื้นที่โล่งในอาคารเพื่อเปิดตลาดสินค้ามือสองวันหยุดสุดสัปดาห์
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น และจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตในการใช้สถานที่นั้น

ดาวน์โหลดตัวอย่างของแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ได้ที่นี่

รายละเอียดในหนังสือยินยอมใช้สถานที่
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อ-นามสกุลเจ้าของอาคาร และผู้ขอใช้สถานที่
สถานที่ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่ยินยอมให้ใช้สถานที่
ชื่อและรายละเอียดกิจการแสดงวัตถุประสงค์ของการใช้สถานที่ เพื่อกิจการใด
วัน-เวลาระบุวัน-เวลาขอใช้สถานที่ ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน
ลายมือชื่อและลายเซ็นเจ้าของอาคาร ผู้ขอใช้สถานที่ และพยาน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ และคุณพบว่าผู้เช่าของคุณนำอาคารสถานที่ที่เช่านั้นไปประกอบกิจการที่ไม่ได้แจ้งคุณไว้ก่อนหรือแจ้งแล้วแต่กิจการที่ทำไม่ตรงกับที่แจ้ง คุณก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อกับผู้เช่าได้
วิธีปล่อยเช่าบ้าน-คอนโด แบบมืออาชีพ

วิธีปล่อยเช่าบ้าน-คอนโด แบบมืออาชีพ

โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะไปเช่าอาคารสถานที่ของผู้อื่น หรือจะใช้บ้านของตนเองเป็นสำนักงานก็ตาม หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ นั้นถือเป็นเอกสารหลักฉบับหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องมี ไม่ว่าคุณจะไปเช่าอาคารสถานที่ของผู้อื่น หรือจะใช้บ้านของคุณเป็นสำนักงานก็ตาม เพราะในการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลของธุรกิจของคุณ จะต้องมีการยื่นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง
สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า