หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ เอกสารยืนยันสิทธิ์เพื่อทำธุรกิจ-เปิดร้านค้า

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ เอกสารยืนยันสิทธิ์ทำธุรกิจ-ร้านค้า

ในการที่คุณจะไปดำเนินธุรกิจการค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าอาคารเพื่อทำธุรกิจ เปิดร้านค้า เปิดออฟฟิศใหม่ เช่าที่ดินสร้างตึกเพื่อการพาณิชยกรรม หรือแม้จะแค่เช่าสถานที่เพื่อทำกิจการใด ๆ คุณจำเป็นจะต้องมีทั้งเอกสารหนังสือสัญญาเช่า เอกสารการซื้อ-ขาย และเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ อย่างหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่หรือใบยินยอมให้ใช้สถานที่ ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะหากไม่มีเอกสารฉบับนี้แล้ว คุณก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในใช้สถานที่นั้นดำเนินธุรกิจ ๆ ได้

 

มาทำความรู้จักกับหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่

หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่หรือใบยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นเอกสารยืนยันว่าผู้ประกอบการได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้สามารถใช้อาคารสถานที่นั้นในการดำเนินกิจการและกิจกรรมตามที่ระบุในหนังสือดังกล่าวได้ ณ อาคารสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอาคารสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ ที่มีการเช่าอาคารหรือเช่าที่ดินเพื่อทำในการดำเนินกิจการนั้น จะต้องขอให้เจ้าของสถานที่ออกหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลในการยืนยันต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้ว

แต่ถ้าหากคุณเคยจดทะเบียนแล้ว ก็ยังคงต้องใช้หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่เพื่ออัปเดตข้อมูลสถานที่ประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินกิจการ ณ สถานที่นั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังต้องใช้หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่จากเจ้าของที่หรือเจ้าของอาคาร และหนังสือเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการยืนยันต่อหน่วยงานรัฐและเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์

 

เปิดออฟฟิศใหม่หลังได้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่-ใบยินยอมให้ใช้สถานที่

 

ทั้งนี้ เมื่อได้หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ไปใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคล ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพฯ และเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับต่างจังหวัด) ในเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่) จะต้องนำเอกสารเหล่านี้ยื่นควบคู่ไปด้วย

- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอม (เจ้าของอาคารสถานที่) ในกรณีที่ผู้ให้ความยินยอมเป็นนิติบุคคล จะต้องมีสำเนาใบรับรองของบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามรับรอง

- สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ

- สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายหรือใบคำขอเลขที่บ้าน

- แผนที่อย่างสังเขปของสถานที่ประกอบการ 2 ฉบับ

ในกรณีที่คุณจะใช้บ้านของตนเองเป็นที่ตั้งของสำนักงานหรือใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ โดยที่ไม่มีการคิดค่าเช่า คุณจะต้องทำหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่เพื่อประกอบธุรกิจเช่นกัน โดยจะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของคุณควบคู่ไปด้วย

 

ออกงานเทศกาล ร้านค้าจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่หรือไม่

หลายคนอาจจะคิดว่า การเช่าสถานที่จัดงานเทศกาล หรืองานแฟร์ร้านค้าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ นั้นไม่จำเป็นต้องยื่นขอหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่จากเจ้าของสถานที่ แต่จริง ๆ แล้ว คุณควรจะทำการขอหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ด้วย เช่น เช่าลานจอดรถจัดงานเปิดท้ายขายของ เช่าส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะจัดงานแฟร์คนรักสุนัข หรือเช่าพื้นที่โล่งในอาคารเพื่อเปิดตลาดสินค้ามือสองวันหยุดสุดสัปดาห์

ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น และจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตในการใช้สถานที่นั้น

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างของแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ได้ที่นี่

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ และคุณพบว่าผู้เช่าของคุณนำอาคารสถานที่ที่เช่านั้นไปประกอบกิจการที่ไม่ได้แจ้งคุณไว้ก่อนหรือแจ้งแล้วแต่กิจการที่ทำไม่ตรงกับที่แจ้ง คุณก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อกับผู้เช่าได้

 

5 วิธีปล่อยเช่าบ้าน คอนโดฯ แบบมืออาชีพ

Guide

5 วิธีปล่อยเช่าบ้าน คอนโดฯ แบบมืออาชีพ

 

โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะไปเช่าอาคารสถานที่ของผู้อื่น หรือจะใช้บ้านของตนเองเป็นสำนักงานก็ตาม หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่นั้นถือเป็นเอกสารหลักฉบับหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องมี ไม่ว่าคุณจะไปเช่าอาคารสถานที่ของผู้อื่น หรือจะใช้บ้านของคุณเป็นสำนักงานก็ตาม เพราะในการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลของธุรกิจของคุณ จะต้องมีการยื่นหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

อ่านอะไรต่อดี

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย & สินเชื่อ
Affordability Calculator Icon
ตรวจสอบยอดวงเงินกู้บ้านใหม่ที่คาดว่าคุณจะได้รับการพิจารณาจากแบงก์และยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือน
Repayment Calculator Icon
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามอัตราดอกเบี้ยของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณสินเชื่อนี้
฿
Interest Rate And loan Icon
เพียงใส่ยอดเงินกู้ที่คุณต้องการ เราจะคำนวณให้คุณเห็นถึงยอดผ่อนชำระต่อเดือนตามระยะเวลาผ่อนและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน

รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าคุณจะมีคำถามใด ๆ !

ใช้งานหมวด AskGuru เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคำตอบกว่าพันคำถามจากตัวแทนเอเยนท์และผู้เชี่ยวชาญของเรา 💬⭐👍